Đặc điểm cấu trúc các vai nghĩa trong câu hỏi Yes-No và câu hỏi Wh tiếng Anh dịch chuyển sang tiếng Việt

26/01/2005


Ngô Thị Cẩm Tú.

Số 7(131)/2009. Tr 53-60

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​