Áp dụng phương pháp “Trường hợp-đối chứng” để nghiên cứu về vai trò của gia đình trong chăm sóc cho người nhiễm HIV/AIDS ở Việt Nam

26/01/2005


Myriam de Loenzien, Lưu Bích Ngọc.

Số 7(131)/2009. Tr 33-52.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​