Sinh thái công nghiệp - Giải pháp cho sự phát triển bền vững

26/01/2005


Nguyễn Công Thành.

Số 7(131)/2009. Tr 28-32.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​