Giám sát xã hội góp phần giải quyết mâu thuẫn lợi ích trong quá trình đô thị hóa-công nghiệp hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

26/01/2005


Vũ Đình Quân.

Số 7(131)/2009. Tr 21-27.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​