Phân tích phong cách trong dịch thuật văn bản khoa học

26/01/2005


Lưu Trọng Tuấn.

Số 1(125)/2009. Tr 63-68.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​