Từ lúa sang tôm: rủi ro, những vấn đề sinh thái và xã hội ở Đồng bằng sông Cửu Long

26/01/2005


Ngô Thị Phương Lan.

Số 1(125)/2009. Tr 24-32.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​