Một số đặc điểm về hình thức dân chủ đầu tiên trong xã hội Hy Lạp cổ đại

26/01/2005


Nguyễn Thị Thanh Thủy.

Số 1(125)/2009. Tr 12-15.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​