Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 55 năm xây dựng và phát triển.

26/01/2005


Đỗ Hoài Nam.

Số 1(125)/2009. Tr 3-11.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​