Xu thế toàn cầu hóa trong diễn ngôn của một số phương tiện truyền thông đại chúng Hoa Kỳ: Hiện tượng lịch sử, nguyên nhân và hệ quả

26/01/2005


Nguyễn Hồng Sao .

Số 4 (140)-2010, tr. 87-95.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​