Đời sống văn hóa tinh thần của công nhân ở địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

26/01/2005


Trần Văn Thận .

Số 4 (140)-2010, tr. 83-86.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​