Địa điểm khảo cổ học Bãi Tiên (Lộc Ninh, Bình Phước)

26/01/2005


Lê Hoàng Phong .

Số 4 (140)-2010, tr. 78-82.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​