Đề ngữ và các vai nghĩa tham thể trong câu nghi vấn tiếng Việt và tiếng Anh

26/01/2005


Ngô Thị Cẩm Tú .

Số 4 (140)-2010, tr. 69-77.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​