Thực trạng và triển vọng hợp tác kinh tế Việt Nam-Campuchia

26/01/2005


Nguyễn Thị Vân .

Số 4 (140)-2010, tr. 43-52.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​