THỂ LỆ GỬI BÀI CHO TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI TỪ 2016

21/08/2020

Để nâng cao chất lượng và hình thức Tạp chí theo hướng chuyên nghiệp và phù hợp với thông lệ khoa học quốc tế, Tạp chí rất mong các cộng tác viên gửi bài theo đúng thể lệ sau đây.

1. Bài gửi đăng trên Tạp chí Khoa học Xã hội đề nghị không gửi đăng trên các sách, báo và tạp chí khác.

2. Bài gửi đăng đánh máy vi tính trên một mặt giấy (khổ A4, font chữ unicode, co chữ 14 không quá 15 trang). Bài viết phải có Bản tóm tắt nội dung tiếng Việt, tiếng Anh và Mục từ khóa (3 đến 5 từ).

Bài gửi đến: tapchikhxh@gmail.com

3. Bài cần phải chia thành các tiểu mục được đánh số theo thứ tự: 1, 2 ; 1.1, 1.2; 1.1.1; 1.1.2). Tên tiểu mục cần ngắn gọn, không có chấm câu.

4. Tên riêng người, địa phương, thuật ngữ tiếng nước ngoài để nguyên văn, không phiên âm sang tiếng Việt.

5. Các đoạn trích dẫn trong bài để trong dấu ngoặc kép, không in nghiêng.

6. Các chú thích để ở cuối bài, trước mục Tài liệu trích dẫn, đánh theo số thứ tự 1, 2, 3. Tài liệu trích dẫn trong bài để trong dấu ngoặc đơn và viết theo thứ tự: họ tên tác giả, năm, số trang.

Thí dụ: (Lê Văn Thủy 1999: 20).

             (J.P. Lester 2000: 32).

7. Bài nghiên cứu cần có mục Tài liệu trích dẫn ở cuối. Tài liệu trích dẫn có đánh số theo thứ tự họ (kể cả tác giả Việt Nam). Thứ tự trong tài liệu tham khảo như sau:

+ Tài liệu sách: Họ, tên tác giả. Năm xuất bản. Tên tài liệu (chữ nghiêng). Địa điểm xuất bản: Nhà xuất bản.

Thí dụ: 1. Đinh Lê Bảo. 2003. Công nghiệp hóa. Hà Nội: Nxb. Văn học.

             2. Lester, James. 2001. Public Policy. Belmont: Wadsworth.

+ Tài liệu in trên tạp chí/báo: Họ, tên tác giả. Năm xuất bản. Tên tài liệu (trong ngoặc kép). Tên tạp chí/báo (chữ nghiêng).

Thí dụ: 1. Trương Bá Cần. 2000. “Lịch sử phát triển Công giáo”. Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 10.

             2. Nguyễn Đình Đầu. 2008. “Nhà Nguyễn bắt đầu cấm đạo khi nào?” Tuần báo Công giáo và Dân tộc, số 1645, tuần lễ từ 22/2 đến 28/2.

8. Cuối bài cần ghi rõ họ tên, chức danh khoa học, học vị, tên cơ quan và địa chỉ, điện thoại, email để Tòa soạn tiện liên hệ với tác giả.

9. Bài không sử dụng, Tòa soạn xin phép không trả lại bản thảo.

10. Để bài gửi đến có hình thức hoàn hảo theo yêu cầu của Thể lệ, xin quan sát kỹ các bài viết đã in trong số Tạp chí gần đây.

 

 

 

TÒA SOẠN TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI

Các tin đã đưa ngày:
Liên kết Website