Với mục đích chia sẻ kết quả nghiên cứu và giao lưu giữa Trung tâm Tư vấn Phát triển – Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ với Đại học Yeungnam – Hàn Quốc, ngày 26 tháng 4 năm 2019, tại Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ đã diễn ra buổi Tọa đàm khoa học “Xã hội và xã hội học Hàn Quốc”.