Ngày 14/3/2018 tại Hội trường tầng 3 Viện Khoa học xã hội Vùng Nam Bộ đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học chuyên đề “Trí thức thông minh” do Tiến sĩ Phật học Khangser Rinpoche là diễn giả. Mở đầu buổi sinh hoạt chuyên đề, Tiến sĩ Phú Văn Hẳn (Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội Vùng Nam Bộ ) đã giớ...

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ : TRÍ THỨC THÔNG MINH

Ngày 14/3/2018 tại Hội trường tầng 3 Viện Khoa học xã hội Vùng Nam Bộ đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học chuyên đề “Trí thức thông minh” do Tiến sĩ Phật học Khangser Rinpoche là diễn giả. Mở đầu buổi sinh hoạt chuyên đề, Tiến sĩ Phú Văn Hẳn (Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội Vùng Nam Bộ ) đã giới thiệu tôn sư Khangser Rinpoche tự là Tenzin Tsultrim Palden, sinh năm 1975.