HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA: ĐÔ THỊ HÓA VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG VÙNG NAM BỘ: LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VÀ ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH

11/12/2017

Ngày 8/12/2017, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ tổ chức hội thảo khoa học quốc gia “Đô thị hóa và phát triển đô thị bền vững vùng Nam Bộ: lý luận, thực tiễn và đối thoại chính sách”.

Tham dự Hội thảo có GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Bí thư Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; GS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; PGS.TS. Lê Thanh Sang, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ - Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học Xã hội (TPHCM); PGS.TS. Trần Thị An, Trưởng ban Ban Quản lý Khoa học Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; TS. Nguyễn Duy Thụy, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên; và hơn 130 đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, giảng viên, nhà khoa học của các học viện, viện nghiên cứu, các trường đại học, cán bộ các sở ban ngành tại TPHCM, các tỉnh thành Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ.

Có 46 bài tham luận, trong tổng số hơn 60 tham luận gửi về Hội thảo, đã được phản biện và in thành sách kỷ yếu: Đô thị hóa và phát triển đô thị bền vững vùng Nam Bộ: lý luận, thực tiễn và đối thoại chính sách. Quyển sách gồm 7 phần: đô thị hóa và phát triển không gian đô thị ở Nam Bộ; các vấn đề quản trị đô thị ở Nam Bộ; các vấn đề kinh tế đô thị ở Nam Bộ; các vấn đề xã hội đô thị ở Nam Bộ; các cộng đồng dân tộc và tôn giáo ở đô thị Nam Bộ; các vấn đề văn hóa, lối sống đô thị ở Nam Bộ; các vấn đề môi trường đô thị ở Nam Bộ.

Trong phát biểu khai mạc Hội thảo, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn nhấn mạnh: “Nam Bộ có vai trò rất quan trọng đối với cả nước. Tây Nam Bộ là đồng bằng sản xuất lúa, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và là vựa trái cây lớn nhất nước, đóng góp phần lớn sản lượng gạo, thủy sản, và trái cây xuất khẩu của cả nước. Đông Nam Bộ vừa là trung tâm công nghiệp lớn nhất nước, vừa là thủ phủ của các loại cây công nghiệp quan trọng như cao su, điều, tiêu,… cung cấp cho thị trường nội địa và xuất khẩu”; “nói đến vai trò của Nam Bộ không thể không nói đến vai trò của TP. Hồ Chí Minh vì thành phố này có những đóng góp nổi bật mà xét trên nhiều chỉ báo còn vượt xa 18 tỉnh, thành phố khác của Nam Bộ cộng lại”. Vì vậy, Hội thảo đã tập trung làm rõ mối quan hệ giữa các địa phương, các đô thị, đưa ra kiến nghị về sự phối hợp giữa các địa phương dựa trên sự chuyên môn hóa chức năng để tạo ra các lợi ích tối đa cho mỗi địa phương và hài hòa với các lợi ích chung của toàn vùng; cũng như chỉ ra những hạn chế về môi trường, giao thông, không gian công cộng, không gian cư trú, về bất bình đẳng xã hội tăng lên, về chất lượng nhân lực và cơ cấu việc làm, về văn hóa - tôn giáo của lao động di cư…; và đáng quan tâm là, trong bối cảnh hướng đến cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các thành phố ở Nam Bộ sẽ trở thành thông minh bằng cách nào.

Nghiên cứu viên cao cấp Nguyễn Quang Vinh góp ý: “đây là một cuộc hội thảo thú vị, cảm động. Vì quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị xáo trộn tác động đến con người”, tuy nhiên ông cho rằng “chiều kích giới của tiến trình đô thị hóa mờ nhạt nhưng thực tế đô thị hóa ảnh hưởng đến người đàn ông - đàn bà, nhất là người phụ nữ”, vì vậy cần nghiên cứu thêm về vấn đề này.

PGS.TS. Lê Thanh Sang, Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo đánh giá: Nói đến đô thị hóa là nói đến nhiều vấn đề, tiêu đề Hội thảo rộng nên còn nhiều vấn đề chưa được đề cập. Mặc dù các chính sách đô thị hóa và phát triển đô thị ở Việt Nam nói chung và vùng Nam Bộ nói riêng ngày càng phản ảnh rõ nét các cơ sở lý thuyết và thực tiễn của nó, vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa được làm rõ hoặc chưa theo kịp thực tế đang diễn ra, hoặc làm thế nào để hiện thực hóa những chính sách phù hợp. Hội thảo là sự phác họa bước đầu, còn nhiều vấn đề mờ nhạt cần phải được thảo luận thêm trong các nghiên cứu và hội thảo tiếp theo.

Phan Kim Thoa

Các tin đã đưa ngày:
Liên kết Website