Hội thảo Những vấn đề dân tộc ở vùng Tây Nam Bộ trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế

17/04/2017

Chiều ngày 22/3/2017 tại Nhà khách Tây Nam Bộ, thành phố Cần Thơ đã diễn ra hội thảo “Những vấn đề dân tộc ở vùng Tây Nam Bộ trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế” của đề tài “Nghiên cứu tổng thể vấn đề dân tộc đối với việc phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ” thuộc Chương trình Tây Nam Bộ, do TS. Võ Công Nguyện làm chủ nhiệm. Những kết quả sơ bộ của đề tài đã được trình bày và thảo luận sôi nổi với sự tham dự của các nhà nghiên cứu, các nhà lãnh đạo, quản lý thuộc Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, các cơ quan nghiên cứu đào tạo, và các địa phương trong vùng.

Hội thảo Những vấn đề dân tộc ở vùng Tây Nam Bộ trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập khu vực và quốc tế đã nhận được 36 tham luận của các nhà khoa học, nhà quản lý đề cập đến nhiều vấn đề về dân tộc và quan hệ tộc người ở vùng này. Các bài tham luận đã được in trong một tập kỷ yếu với sáu chủ đề: 1. những vấn đề chung (9 tham luận); 2. những vấn đề về kinh tế và nguồn nhân lực (6 tham luận); 3. những vấn đề về xã hội và quan hệ tộc người xuyên quốc gia (5 tham luận); 4. những vấn đề về văn hóa và tôn giáo (10 tham luận); 5. những vấn đề về an ninh - quốc phòng (3 tham luận); và 6. những vấn đề về chính sách dân tộc (3 tham luận).

Trong khuôn khổ thời gian của hội thảo, sáu tham luận đã được ra chọn để trình bày và thảo luận nhằm mục tiêu trao đổi học thuật, chia sẻ thông tin, định hướng quan điểm, đề xuất giải pháp và kiến nghị về Những vấn đề dân tộc ở vùng Tây Nam Bộ trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập khu vực và quốc tế. Sáu tham luận được trình bày ở hai phiên, phiên đầu tiên đến từ các nhà nghiên cứu và phiên thứ hai đến từ các cán bộ thuộc các ban ngành địa phương. Tiếng nói từ hai phía này thực sự bổ sung cho nhau về mặt lý luận và thực tiễn để soi sáng những vấn đề về dân tộc ở Tây Nam Bộ trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Hội thảo đã thành công tốt đẹp với nhiều ý kiến trao đổi xoay quanh các tham luận được trình bày và nhiều gợi ý cho những bước nghiên cứu tiếp theo thuộc đề tài này.

Thiều Thị Trà Mi

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Liên kết Website