Chuyên gia của Viện KHXH vùng Nam Bộ tham gia tập huấn Phương pháp nghiên cứu khoa học cho cán bộ giảng dạy, nghiên cứu của Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào, ngày 05-09/9/2022

14/09/2022

 

PGS.TS. Phouvong OUNKHAMSEN - Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào tiếp PGS. TS. Lê Thanh Sang

 

Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào, nhằm đẩy mạnh mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước nói chung và giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) với Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào (NAPPA) nói riêng. Được sự phân công của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, PGS. TS. Lê Thanh Sang và ThS. Nguyễn Thị Minh Châu thuộc Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phụ trách khóa tập huấn về Phương pháp nghiên cứu khoa học, từ ngày 05/9 – 09/9/2022 tại NAPPA, Lào.

 

PGS.TS. Phouvong OUNKHAMSEN - Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào tiếp đoàn.

 

Khóa tập huấn đã thu hút sự tham dự của 26 học viên là cán bộ giảng dạy, nghiên cứu chủ chốt của NAPPA và Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Trong khóa tập huấn này, các học viên Lào không chỉ tiếp nhận các cơ sở phương pháp luận, quy trình và kỹ thuật phân tích định lượng và định tính, phổ biến kết quả nghiên cứu khoa học, và kinh nghiệm viết bài báo khoa học quốc tế; quan trọng hơn, các học viên Lào còn tích cực chuẩn bị và tham gia thực hành, vận dụng phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính vào các chủ đề nghiên cứu liên quan đến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Lào.

 

PGS.TS. Lê Thanh Sang giới thiệu Phương pháp nghiên cứu định lượng

 

ThS. Nguyễn Thị Minh Châu giới thiệu về Phương pháp nghiên cứu định tính

 

Làm việc nhóm: lựa chọn chủ đề nghiên cứu và xây dựng bộ công cụ thu thập thông tin sơ cấp bằng phương pháp khảo sát định lượng và định tính.

 

Học viên thực tập khảo sát bản hỏi định lượng thu thập thông tin

 

Thực tập Phỏng vấn sâu

 

Thực tập Thảo luận nhóm

 

Kết quả khóa tập huấn đã được lãnh đạo NAPPA và các học viên đánh giá cao. Sự thành công của khóa tập huấn mở ra cơ hội tiếp tục hợp tác phát triển trong thời gian tới giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) với Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào (NAPPA) như: (1) tiếp tục mở rộng các khóa tập huấn đối với các chủ đề khác trong phương pháp nghiên cứu khoa học và báo cáo chính sách, và (2) phối hợp xây dựng các đề xuất nghiên cứu giữa Việt Nam và Lào, cụ thể là giữa VASS và NAPPA về các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu và chất lượng nghiên cứu của mỗi bên. Các hướng hợp tác trên thể hiện bước phát triển mới, thực chất, và hiệu quả giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào trong thời gian tới.

 

Lễ trao chứng chỉ hoàn thành khóa tập huấn Phương pháp nghiên cứu khoa học

Minh Châu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Liên kết Website