HỘI THẢO KHOA HỌC: VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI CHỖ VÙNG TÂY NAM BỘ - NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG

17/01/2018

Ngày 16 tháng 01 năm 2018, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phối hợp cùng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức Hội thảo Khoa học “Văn hóa các dân tộc thiểu số tại chỗ vùng tây Nam Bộ - Những vấn đề đặt ra trong phát triển bền vững vùng” tại Thành phố Cần Thơ.

 

Chủ trì hội thảo

 

 

Tham dự Hội thảo có ông Bùi Ngọc Điệp – Ủy viên Thường vụ Đảng ủy CQTT BCĐ TNB; PGS.TS. Phan Xuân Biên – Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương; PGS.TS. Lê Thanh Sang – Viện trưởng Viện KHXH vùng NB, ông Trần Văn Tư –Chủ tịch Hội khoa học khoa học xã hội Thành phố Cần Thơ; bà Huỳnh Thị Sômaly – Vụ trưởng vụ địa phương 3, Ủy ban dân tộc và hơn 50 đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, giảng viên, nhà khoa học, cán bộ của các trường Đại học, Viện nghiên cứu, các Sở ban ngành các tỉnh thành Tây Nam Bộ.

Hội thảo có 30 bài tham luận,trong đó có 10 bài tham luận được chọn để trình bày trong hội thảo đã đề cập đến một phần trong bức tranh văn hóa đa dạng của các dân tộc thiểu số tại chỗ ở vùng Tây Nam Bộ. Các bài tham luận cũng đã được phản biện và in thành sách kỷ yếu: Văn hóa các dân tộc thiểu số tại chỗ vùng Tây Nam Bộ - Những vấn đề đặt ra trong phát triển bền vững vùng. Sách gồm hai phần chính: Phần thứ nhất: Văn hóa các dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nam Bộ trong phát triển bền vững (gồm 14 bài); Phần thứ hai: Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nam Bộ trong phát triển bền vững (gồm 16 bài).

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

Hội thảo đã nhận được những ý kiến đóng góp tích cực, sôi nổi  từ đại diện Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, trường Đại học, các sở ban ngành các tỉnh và những nhà khoa học. PGS.TS. Phan Xuân Biên nhấn mạnh rằng cần nối kết văn hóa của các dân tộc với sự phát triển bền vững của các dân tộc; văn hóa phải là nội sinh, mục tiêu của sự phát triển; phát triển là vì sự phát triển của con người. Trong phát biểu tổng kết hội thảo,  PGS.TS. Lê Thanh Sang cho rằng trong bối cảnh hiện nay khía cạnh văn hóa đang diễn biến ngày càng nhanh hơn đặt ra cho cộng đồng dân tộc thiểu số nhiều thử thách hơn và cộng đồng dân tộc thiểu số làm thế nào chủ động hội nhập để có thể tồn tại và phát triển trong bối cảnh mới. Bên cạnh đó, tiếp tục gợi ra nhiều vấn đề cần thảo luận và nghiên cứu trong tương lai như một số chính sách, cách vận dụng chính sách, phát huy nâng cao dân trí, phát triển và nâng cao nhận thức tuyên truyền, ngôn ngữ của cộng đồng thiểu số, cần chú trọng phát huy yếu tố nội sinh của cộng đồng dân tộc thiểu số trong vấn đề phát triển như thế nào.

 

Bảo Hà

Các tin đã đưa ngày:
Liên kết Website