TỌA ĐÀM KHỞI ĐỘNG: ĐỀ ÁN “NGHIÊN CỨU KHU DI TÍCH KHẢO CỔ ÓC EO - BA THÊ, NỀN CHÙA (VĂN HÓA ÓC EO NAM BỘ)”

16/01/2017

Từ sau năm 1975, nhiều thế hệ các nhà nghiên cứu khoa học xã hội nói chung, đặc biệt là các nhà khảo cổ công tác tại Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ đã có nhiều nỗ lực trong quá trình nghiên cứu các di tích thuộc văn hóa Óc Eo ở miền Tây Nam Bộ với khu di tích Óc Eo - Ba Thê là địa bàn trọng điểm. Những thành quả nghiên cứu trên là cơ sở khoa học để Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 27/9/2012 công nhận Di tích cấp quốc gia đặc biệt cho Di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Óc Eo - Ba Thê (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang). Đây là tiền đề quan trọng để công tác quy hoạch, bảo tồn và nghiên cứu giá trị của nền văn hóa cổ được đặt ra một cách bài bản và toàn diện nhằm khẳng định truyền thống và sự sáng tạo văn hóa của cộng đồng cư dân cổ trên mảnh đất Nam Bộ Việt Nam.
Với sự cấp thiết đó, Thủ tướng Chính phủ đã giao Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, Ngành và hai tỉnh An Giang - Kiên Giang xây dựng và thực hiện Đề án “Nghiên cứu khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê,  Nền Chùa (Văn hóa Óc Eo Nam Bộ)” trong 03 năm (2017 - 2019).
 
Đoàn đại biểu, các nhà khoa học Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam,
các Bộ, Ngành và Lãnh đạo địa phương khảo sát thực tế tại khu di tích Óc Eo - Ba Thê  
 
Để chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện Đề án quốc gia nói trên, ngày 10/1/2017, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã phối hợp với Ủy ban nhân dân hai tỉnh An Giang - Kiên Giang, tiến hành khảo sát thực tế các địa điểm khảo cổ tại khu di tích Óc Eo - Ba Thê và đồng chủ trì Tọa đàm khởi động Đề án vào ngày 11/1/2017 tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. Tọa đàm khởi động có sự tham gia của Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ban Chủ nhiệm Đề án, đại diện các Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Hội Khảo cổ học Việt Nam, Lãnh đạo và các nhà khoa học của Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Khảo cổ học, Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐHQG Tp. HCM), đại diện Ủy ban nhân dân và các cơ quan chức năng của hai tỉnh An Giang - Kiên Giang cùng các cơ quan báo đài đưa tin.
 
Tọa đàm khởi động Đề án “Nghiên cứu khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê,
Nền Chùa (Văn hóa Óc Eo Nam Bộ)”
 
Khai mạc Tọa đàm, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã phát biểu đề dẫn và phân công cho PGS.TS. Bùi Chí Hoàng, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Phó Chủ nhiệm Đề án báo cáo tổng quan về tiến trình hình thành, nội dung và nhiệm vụ của Đề án “Nghiên cứu khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê, Nền Chùa (Văn hóa Óc Eo Nam Bộ)”. 
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam,
Chủ nhiệm Đề án phát biểu đề dẫn Tọa đàm
Tọa đàm đã lắng nghe các nhà khoa học thuộc Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Hội Khảo cổ học Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các đơn vị trực tiếp tham gia thực hiện đề án: Viện Khảo cổ học, Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành và Trung tâm Khảo cổ học (Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ) phát biểu ý kiến bày tỏ niềm vui của giới khoa học nói chung và giới khảo cổ học nói riêng về việc một Đề án mang tầm quốc gia nghiên cứu về văn hóa cổ Óc Eo đã được khởi động, chỉ ra những thuận lợi cũng như những thách thức đối với nhóm thực hiện đề án. Đại diện hai địa Tọa đàm khởi động Đề án “Nghiên cứu khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê, Nền Chùa (Văn hóa Óc Eo Nam Bộ)” phương An Giang và Kiên Giang đã bày tỏ sự vui mừng, đồng thuận cao và cam kết phối hợp chặt chẽ với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong khả năng để các nhà khoa học thực hiện Đề án đúng tiến độ và đạt hiệu quả tốt nhất.
 

PGS.TS. Bùi Chí Hoàng, Viện KHXH vùng Nam Bộ, Phó Chủ nhiệm Đề án, báo cáo tổng quan về tiến trình hình thành, nội dung và nhiệm vụ của Đề án

TS. Nguyễn Thanh Bình, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, phát biểu tại Tọa đàm

TS. Nguyễn Diệp Mai, Phó Giám đốc Sở VH & TT tỉnh Kiên Giang, thừa ủy nhiệm của UBND tỉnh Kiên Giang, phát biểu tại Tọa đàm

PGS.TS. Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam 

phát biểu đóng góp cho Đề án

Ông Lê Quang Thành, Vụ trưởng Vụ KHXH & TN, Bộ Khoa học và Công nghệ, phát biểu đóng góp cho Đề án

Kết thúc buổi tọa đàm, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã phát biểu tổng kết và cám ơn các nhà khoa học, các nhà quản lý đến tham dự và có nhiều ý kiến bổ ích đóng góp cho Đề án. Giáo sư Chủ tịch Viện Hàn lâm cũng đã bày tỏ quyết tâm thực hiện Đề án đúng tiến độ và đạt hiệu quả, đồng thời chỉ đạo Trung tâm Khảo cổ học (Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ) làm đầu mối trực tiếp tổ chức - thực hiện Đề án, thảo luận và thống nhất với các đơn vị phối hợp để xác định rõ phương pháp thực hiện, lộ trình thực hiện Đề án; tập hợp đội ngũ các nhà khoa học và phối hợp chặt chẽ với hai địa phương để triển khai Đề án kịp thời, linh hoạt và đạt hiệu quả tốt nhất.

Lãnh đạo và các nhà khoa học Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, đại diện các Bộ, Ngành cùng Lãnh đạo địa phương An Giang, Kiên Giang chụp ảnh lưu niệm

Tin: ThS. NguyễnHoàngBách Linh

Ảnh: NCV. Lê HoàngPhong - ThS. NguyễnHoàngBách Linh

 

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Liên kết Website