HỘI THẢO KHOA HỌC: "MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ MÔ HÌNH, TỔCHỨC, QUẢN TRỊ, LIÊN KẾT, CÔNG NGHỆ VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ"

20/04/2022

Sáng 20/4/2022, Hội thảo khoa học: “Một số vấn đề về mô hình, tổ chức, quản trị, liên kết, công nghệ và thị trường trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã” đã diễn ra tại Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, 49 NguyễnThị Minh Khai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Chủ trì Hội thảo (từ phải qua): PGS.TS. Nguyễn Duy Lợi, TS. Phú Văn Hẳn

 

Hội thảo nằm trong khuôn khổ đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu, tổng kết, hoàn thiện hệ thống lý luận về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã", do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan chủ trì. Hội thảo diễn ra với sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Duy Lợi - Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam - Trưởng Ban tổ chức Hội thảo, TS. Phú Văn Hẳn - Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ; cùng sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên thuộc các cơ quan, viện nghiên cứu, học viện trong nước.

Tại hội thảo, PGS.TS.Nguyễn Duy Lợi tham luận đề dẫn về "Một số vấn đề lý luận về quản trị, công nghệ và mô hình tổ chức trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã" đã khái lược bức tranh khá sinh động những vấn đề cơ bản về lý luận và chính sách liên quan tới kinh tế tập thể,  hợp tác xã; những điểm mới về mô hình kinh tế hợp tác xã dưới góc độ lý luận và thực tiễn; thực trạng hợp tác xã và những vấn đề đặt ra (mô hình tổ chức và quản trị, thủ tục góp vốn,  tài sản trong hợp tác xã,…) đến các chuyên gia và nhà khoa học,  giúp cho Hội thảo có cái nhìn tổng quan về mô hình kinh tế hợp tác xã của Việt Nam hiện nay.

 

PGS.TS. Nguyễn Duy Lợi tham luận đề dẫn

 

TS. Võ Thị Kim Sa -  

Phó Hiệu trưởng trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II,

đồng Giám đốc của Dự án Phát triển Hợp tác xã Việt Nam trao đổi ý kiến tại Hội thảo

 

Nhiều tham luận và ý kiến thảo luận diễn ra sôi nổi giữa các diễn giả và các nhà khoa  học về các vấn đề như: Một số vấn đề về mô hình tổ chức, quản trị trong phát triển hợp tác xã: Kinh nghiệm Nhật Bản, Hàn Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam; Phát triển hợp tác xã theo hướng tiếp cận thị trường: Kinh nghiệm Canada và thích ứng bối cảnh Việt Nam; Kinh tế tập thể trong du lịch: Vấn đề thiết chế và cơ chế quản lý;...mang đến cái nhìn đa chiều về mô hình hợp tác xã, thực trạng của hoạt động kinh tế tập thể, hợp tác xã ở Việt Nam trong thời kỳ mới, gợi mở những nghiên cứu chuyên sâu về giải pháp thúc đẩy kinh tế hợp tác xã Việt Nam trong thời kỳ "số hóa" và hội nhập hiện nay.

 

Chuyên gia, nhà khoa học tham dự Hội thảo

 

 

Hồ Nguyễn Hoàng Phúc

Phan Tuấn Anh

 

 

 

Các tin cũ hơn
Các tin đã đưa ngày:
Liên kết Website