Thông báo : Hội thảo quốc tế “Đánh giá lại chủ nghĩa tư bản và xã hội châu Á trong thế kỷ XXI: Tổng quan so sánh các thành tựu của Việt Nam sau 30 năm Đổi Mới và những thách thức phía trước”

15/10/2019

Thông báo : Hội thảo quốc tế “Đánh giá lại chủ nghĩa tư bản và xã hội châu Á trong thế kỷ XXI: Tổng quan so sánh các thành tựu của Việt Nam sau 30 năm Đổi Mới và những thách thức phía trước” The conference on: Rethinking Asian Capitalism and Society in the 21st Century: A comparative overview on 30 years of Vietnam’s achievements under Doi Moi and Challenges ahead

Thanks to the great and valuable work done by our young colleague from HCMC Open University, Mr NGUYEN Minh Doi (in cc here), I'd like to share with you his design for the conference and further: https://racsconference.wordpress.com/

Các tin đã đưa ngày:
Liên kết Website