Tọa đàm khoa học “Xã hội và xã hội học Hàn Quốc”.

13/05/2019

Với mục đích chia sẻ kết quả nghiên cứu và giao lưu giữa Trung tâm Tư vấn Phát triển – Viện Khoa học
xã hội vùng Nam Bộ với Đại học Yeungnam – Hàn Quốc, ngày 26 tháng 4 năm 2019, tại Viện Khoa học
xã hội vùng Nam Bộ đã diễn ra buổi Tọa đàm khoa học “Xã hội và xã hội học Hàn Quốc”.
Tham dự tọa đàm có GS. Chung Yongkyo – đại học Yeungnam Hàn Quốc, Lãnh đạo Viện Khoa học xã
hội vùng Nam Bộ, GS.TS. Bùi Thế Cường nguyên Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ,
cùng các nhà nghiên cứu của Viện Khoa học vùng Nam Bộ, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Tp. Hồ Chí Minh, Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh.
Buổi tọa đàm đề cập đến những vấn đề mới, như: nông thôn ở Hàn Quốc hiện nay; về xã hội Hàn Quốc và
quá trình phát triển xã hội học Trung Quốc.
Nông thôn ở Hàn Quốc đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức như dân số già, tỉ lệ sinh giảm,
dẫn đến thiếu nguồn nhân lực. Từ vấn đề này, Hàn Quốc đã có những chính sách như cần đầu tư cơ sở hạ
tầng ở nông thôn, giữ mối quan hệ cộng đồng ở nông thôn, có chính sách tốt để giữ chân những người trẻ
tuổi ở lại nông thôn… Và vấn đề đặt ra là ở nông thôn Việt Nam hiện nay cũng có những vấn đề tương tự
như Hàn Quốc, và hết sức có ý nghĩa với Việt Nam trong xây dựng nông thôn mới hiện nay bài học kinh
nghiệm từ việc xây dựng nông thôn Hàn Quốc.
Về Xã hội học Hàn Quốc, nghiên cứu cho rằng, xã hội học được đưa vào Hàn Quốc từ năm 1906, thông
qua Nhật Bản và Trung Quốc, và xã hội học Hàn Quốc cũng ảnh hưởng từ các nước phương Tây như
Anh, Pháp….Nhìn chung, xã hội học Hàn Quốc không phát triển mạnh mẽ như ở Nhật Bản và Trung
Quốc, hiện nay xã hội học ở Hàn Quốc không được sinh viên quan tâm, đón nhận.
Buổi tọa đàm đã diễn ra sôi nổi với nhiều thông tin có ý nghĩa trong nghiên cứu về nông thôn và khoa học
xã hội hiện nay.
Các tin đã đưa ngày:
Liên kết Website