nghiệm thu cấp Nhà nước Đề tài “Chuyển dịch cơ cấu xã hội trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020” (Mã số KX.02.20/11-15)

13/07/2016

Ngày 16/6/2016, tại Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Văn phòng Các chương trình trọng điểm cấp Nhà nước và Ban Chủ nhiệm Chương trình KX.02/11-15 đã tổ chức nghiệm thu cấp Nhà nước Đề tài “Chuyển dịch cơ cấu xã hội trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020” (Mã số KX.02.20/11-15) (Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Chủ nhiệm đề tài: GS.TS. Bùi Thế Cường).

Trong quá trình tiến hành, Đề tài đã công bố 11 bài dịch thuật và nghiên cứu trên Tạp chí Xã hội học (Viện Xã hội học Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), Tạp chí Khoa học Xã hội TPHCM (Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam), và Tạp chí Nghiên cứu Phát triển (Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM).

 

 

 

Biến đổi cơ cấu xã hội ở Việt Nam là một trong những chủ đề nghiên cứu được quan tâm mạnh mẽ từ nhiều thập niên qua. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là vùng phát triển nhanh nhất ở Việt Nam. Đề tài đã cố gắng nhận diện những đặc điểm trong sự chuyển dịch cơ cấu xã hội ở vùng này từ cuối thập niên 1990 đến nay. Ngoài 12 dự đoán, 17 đề xuất đóng góp một phần không nhỏ cho các nhà hoạch định chính sách, còn phải kể đến bộ cơ sở dữ liệu phân tích từ số liệu công phu mà các chương trình, đề tài khác sẽ trích dẫn từ đề tài này.

Kim Thoa

Các tin đã đưa ngày:
Liên kết Website