Thừa lệnh Tổng biên tập Tạp chí Khoa học xã hội - Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Cổng thông tin điện tử Viện khoa học xã hội vùng Nam Bộ sẽ tiến hành cập nhật các số Tạp chí trong năm 2014.
THỂ LỆ GỬI BÀI CHO TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI
THƯ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI (Đ/c: 34 Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM) gửi đến các đọc giả danh mục sách mới nhập tại thư viện để tiện theo dõi
THƯ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI (Đ/c: 34 Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM) gửi đến các đọc giả danh mục sách mới nhập tại thư viện để tiện theo dõi
THƯ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI (Đ/c: 34 Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM) gửi đến các đọc giả danh mục sách mới nhập tại thư viện để tiện theo dõi
Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2016 làm việc tại Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ
TRAO GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC TRẦN VĂN GIÀU LẦN THỨ VII-2015
Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Nhiệm kỳ 2015-2020
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Tây Nam Bộ năm 2015 lĩnh vực: Khoa học Tự nhiên, Khoa học Công nghệ và Môi trường
Thực hiện Quyết định số 1627/QĐ-KHXH ngày 06/8/2015 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, nhân văn và phát triển bền vững của Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ đặt hàng để tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện trong kế hoạch năm 2015 (danh mục 14 nhiệm vụ kèm theo), Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ (VPCT-TNB) thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ nêu trên theo phương thức và kế hoạch thực hiện như sau:
Các tin đã đưa ngày:
Liên kết Website