Thông báo về việc đăng các bài viết nguyên văn trong 12 số Tạp chí Khoa học xã hội năm 2014

15/09/2016

Thừa lệnh Tổng biên tập Tạp chí Khoa học xã hội - Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Cổng thông tin điện tử Viện khoa học xã hội vùng Nam Bộ sẽ tiến hành cập nhật các số Tạp chí trong năm 2014.

Quý bạn đọc có thể vào Danh mục Tạp chí (đã có số 1 2 3 4 5 năm 2014, các số còn lại đang cập nhật) để xem bản nguyên văn các bài viết hoặc vào các link sau:

1.Tạp chí Khoa học xã hội số 1 năm 2014 (Bản nguyên văn):

http://siss.vass.gov.vn/noidung/TapChi/Pages/baiviet.aspx?so=14&nam=18

2.Tạp chí Khoa học xã hội số 2 năm 2014 (Bản nguyên văn):

http://siss.vass.gov.vn/noidung/TapChi/Pages/baiviet.aspx?so=15&nam=18

3.Tạp chí Khoa học xã hội số 3 năm 2014 (Bản nguyên văn):

http://siss.vass.gov.vn/noidung/TapChi/Pages/baiviet.aspx?so=16&nam=18

4.Tạp chí Khoa học xã hội số 4 năm 2014 (Bản nguyên văn):

http://siss.vass.gov.vn/noidung/TapChi/Pages/baiviet.aspx?so=17&nam=18

5.Tạp chí Khoa học xã hội số 5 năm 2014 (Bản nguyên văn):

http://siss.vass.gov.vn/noidung/TapChi/Pages/baiviet.aspx?so=18&nam=18

Các tin đã đưa ngày:
Liên kết Website