GIỚI THIỆU DANH MỤC SÁCH MỚI NHẬP TẠI THƯ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI (ĐỢT 1)

11/05/2016

THƯ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI (Đ/c: 34 Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM) gửi đến các đọc giả danh mục sách mới nhập tại thư viện để tiện theo dõi

THƯ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

34 Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM

 

GIỚI THIỆU DANH MỤC SÁCH MỚI NHẬP

TẠI THƯ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

website: http://libsiss.org.vn/

 

STT

Số ĐKCB

NHAN ĐỀ

1

LSS1500162 

Địa danh kháng chiến Nam Bộ  

2

LSS1500163 

Sài Gòn trước và sau ngày giải phóng  

3

LSS1500165 

Sức mạnh văn hóa Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 

4

LSS1500166 

Đi qua những cuộc chiến tranh  

5

LSS1500167 

Những người con sáng mãi của miền Nam anh hùng  

6

LSS1500168 

Giải mật chính trường miền Nam sau đảo chính Ngô Đình Diệm  

7

LSS1500169 

Suy thoái kinh tế và những thách thức đối với giải quyết việc làm thanh niên hiện nay  

8

LSS1500170 

Thập niên tiếp theo đế quốc và nền cộng hòa trong một thế giới đang thay đổi  

9

LSS1500171 

Một số vấn đề lý luận mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay  

10

LSS1500172 

Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay  

11

LSS1500173 

Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX  

12

LSS1500174 

Chiến thắng Ấp Bắc : những giá trị lịch sử văn hóa  

13

LSS1500175 

Hợp tác ở Biển Đông từ góc nhìn quan hệ quốc tế  

14

LSS1500176 

Mấy vấn đề văn hóa Việt Nam hiện nay thực tiễn và lý luận : các bài viết từ 2012-2014  

15

LSS1500177 

Nghiên cứu Ấn Độ tại Việt Nam năm 2013  

16

LSS1500178 

Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản : 40 năm nhìn lại và định hướng tương lai : kỷ yếu hội thảo  

17

LSS1500179 

Nam Bộ - những nhân vật lịch sử  

18

LSS1500180 

Tôn giáo và việc vận dụng tôn giáo trong chính sách đối ngoại của Mỹ thời kỳ sau chiến tranh lạnh  

19

LSS1500181 

Lịch sử công đoàn Việt Nam 85 năm xây dựng và trưởng thành (1929 - 2014)  

20

LSS1500182 

Nhà Nguyễn và những vấn đề lịch sử  

21

LSS1500184 

Những điều ít biết về chiến tranh Việt Nam 1945 - 1975  

22

LSS1500185 

Sự thật về chiến tranh Việt Nam  

23

LSS1500186 

Tư duy & chia sẻ  

24

LSS1500187 

Hoàng thân Xuphanuvông và những dòng sông huyền thoại  

25

LSS1500188 

Lê triều bí sử : những ẩn số kì lạ  

26

LSS1500189 

Nghi lễ gia đình của người Mảng ở Việt Nam  

27

LSS1500190 

Sức mạnh của ngôn từ : Ngôn ngữ nhân vật qua truyện Kiều và các truyện thơ Nôm bác học khác  

28

LSS1500191 

Vương triều Việt : những ẩn số lịch sử - văn hóa  

29

LSS1500192 

Con giáp trong văn hóa của người Việt  

30

LSS1500193 

Nền giáo dục Pháp - Việt (1861-1945)  

31

LSS1500194 

Kim Vân Kiều truyện  

32

LSS1500195 

Phát triển kinh tế biển của Trung Quốc, Malaysia, Singapore và gợi ý chính sách cho Việt Nam  

33

LSS1500196 

Ngày mai của những ngày mai  

34

LSS1500197 

Một số vấn đề lý luận quan hệ quốc tế dưới góc nhìn lịch sử  

35

LSS1500198 

Nhật Bản duy tân 30 năm  

36

LSS1500199 

Tinh hoa và sự phát triển của đạo Phật  

37

LSS1500200 

Cuộc sống ở trong ngôn ngữ  

38

LSS1500201 

100 nhân vật tiêu biểu ở Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh thế kỷ XX  

39

LSS1500202 

Truyền thống văn hóa và cách xây dựng văn hóa dân tộc  

40

LSS1500203 

Các hiệp định phân định biển giữa Việt Nam và các nước láng giềng : Sách tham khảo  

41

LSS1500204 

100 truyện ngắn hay Việt Nam thế kỷ 20 T.1  

42

LSS1500205 

100 truyện ngắn hay Việt Nam thế kỷ 20 T.2  

43

LSS1500206 

100 truyện ngắn hay Việt Nam thế kỷ 20 T.4  

44

LSS1500207 

100 truyện ngắn hay Việt Nam thế kỷ 20 T.5  

45

LSS1500208 

100 truyện ngắn hay Việt Nam thế kỷ 20 T.3  

46

LSS1500209 

Nghiên cứu biểu tượng : Một số hướng tiếp cận lý thuyết  

47

LSS1500210 

Tư tưởng triết học thiền của Tuệ Trung Thượng sĩ  

48

LSS1500211 

Tiếp tục đổi mới chính sách về tôn giáo ở Việt Nam hiện nay những vấn đề lý luận cơ bản  

49

LSS1500213 

Việt Nam - Những vùng địa linh nhân kiệt : Miền Nam  

50

LSS1500214 

Toàn cầu hóa, văn hóa địa phương, và phát triển : cách tiếp cận nhân học  

51

LSS1500215 

Dấu ấn văn hóa tiền - sơ sử vùng lòng hồ Plei Krông, Kon Tum = Pre - and proto - historic hallmark in the Plei Krong reservoir, Kon Tum  

52

LSS1500216 

Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982 

53

LSS1500217 

Nghiên cứu văn học dân gian từ mã văn hóa dân gian  

54

LSS1500218 

Đình nguyên Hoàng giáp Đào Nguyên Phổ : Nhà chí sĩ trung kiên, Nhà báo tiên phong, nhà giáo dục mang tư tưởng canh tân  

55

LSS1500219 

Tư liệu về chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa  

56

LSS1500220 

Chính sách ngôn ngữ và lập pháp ngôn ngữ ở Việt Nam  

57

LSS1500221 

Huỳnh Thúc Kháng - Tác phẩm chọn lọc  

58

LSS1500222 

Xứ Đàng Trong : lịch sử kinh tế xã hội Việt Nam thế kỷ 17 và 18  

59

LSS1500223 

Chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa : Sức mạnh từ tài liệu lưu trữ  

60

LSS1500224 

Văn hoá quân sự Việt Nam : Truyền thống và hiện đại  

61

LSS1500225 

Tái cơ cấu nền kinh tế: Kỳ vọng chuyển biến mạnh mẽ và cơ bản 

62

LSS1500226 

Việt Nam và thế giới đương đại  

63

LSS1500227 

Luận cứ phê phán các quan điểm sai trái, thù địch 

64

LSS1500228 

Phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao 

65

LSS1500229 

Du lịch Việt Nam trong hội nhập Asean  

66

LSS1500230 

Lịch sử quan hệ đối ngoại Việt Nam 1940 - 2010  

67

LSS1500231 

Văn hóa với phát triển bền vững ở vùng biên giới Việt Nam  

68

LSS1500232 

Lịch sử thư tịch Việt Nam  

69

LSS1500233 

Đong tấm lòng : tản văn  

70

LSS1500234 

Chính sách an sinh xã hội và vai trò của nhà nước trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam  

71

LSS1500235 

Phương pháp xử lý tình huống và nội dung cơ bản trong hoạt động quản lý hành chính : sách chuyên khảo  

72

LSS1500236 

Nguyễn Hoàng - Người mở cõi  

73

LSS1500237 

Phát triển kinh tế xanh trong nông nghiệp Việt Nam : Một số vấn đề lý luận và thực tiễn  

74

LSS1500238 

Một số vấn đề tôn giáo Mỹ đương đại  

75

LSS1500239 

Kinh tế Việt Nam: Những vấn đề của khu vực doanh nghiệp  

76

LSS1500240 

Đặc trưng công nghệ quân sự Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng  

77

LSS1500241 

Đổi mới chính sách nông nghiệp Việt Nam : bối cảnh, nhu cầu và triển vọng  

78

LSS1500242 

Việc làm cho người lao động bị thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa ở vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ  

79

LSS1500243 

Nhận thức về biển và sức mạnh của các thế lực đại dương trong tư tưởng một số nhà cải cách Việt Nam cuối thế kỷ XIX  

80

LSS1500244 

Thực hiện các công ước cơ bản của tổ chức lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam : cơ hội và thách thức  

81

LSS1500245 

Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến năng suất lao động và trình độ công nghệ của Việt Nam  

82

LSS1500246 

Việt Nam từ thời kỳ bao cấp đến thời kỳ đổi mới  

83

LSS1500247 

Những vấn đề văn hóa xã hội người Chăm ngày nay  

84

LSS1500248 

Vành đai diệt Mỹ ở chiến trường miền Nam (1965-1973)  

85

LSS1500249 

Đền Thượng Cổ Loa và những bí ẩn trong lòng đất  

86

LSS1500250 

Bẫy thu nhập trung bình - Bài học cho Việt Nam 

87

LSS1500251 

Chính sách văn hóa triều Nguyễn (1802-1884)  

88

LSS1500252 

Quan điểm và đối sách của các quốc gia và vùng lãnh thổ Đông Bắc Á về triển vọng hình thành mô hình cộng đồng Đông Á  

89

LSS1500253 

Về phân định thẩm quyền giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương tại Việt Nam hiện nay  

90

LSS1500254 

Động lực và trăn trở : Tự truyện  

91

LSS1500255 

Bàn về Trung Quốc  

92

LSS1500256 

Văn hóa làm việc với người Nhật  

93

LSS1500257 

Văn bia Lê Sơ : Tuyển tập  

94

LSS1500258 

Số ít được lựa chọn : Giáo dục định hình nên lịch sử Do Thái như thế nào (70-1492)?  

95

LSS1500259 

Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là yêu cầu tất yếu để hội nhập quốc tế  

96

LSS1500260 

Dầu mỏ, tiền bạc và quyền lực - thiên sử thi vĩ đại nhất thế kỷ XX  

97

LSS1500261 

Gã khổng lồ mất ngủ : một gốc nhìn về chính trị Trung Quốc đương đại  

98

LSS1500262 

Đồng tiền lên ngôi : lịch sử tài chính thế giới  

99

LSS1500263 

Lịch sử thủy lợi Việt Nam  

100

LSS1500264 

Nhà nước tôn giáo luật pháp  

101

LSS1500265 

Thái độ của sĩ phu Việt Nam thời tiếp xúc Đông - Tây từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX  

102

LSS1500266 

Chiến thắng Điện Biên Phủ sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại  

103

LSS1500267 

Từ điển tiếng Việt  

104

LSS1500268 

Tư tưởng Việt Nam thời Trần  

105

LSS1500269 

Các dân tộc ít người ở Việt Nam : Các tỉnh phía Bắc 

106

LSS1500270 

Các dân tộc ít người ở Việt Nam : Các tỉnh phía Nam 

107

LSS1500271 

Lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam. T.1, Từ thế kỷ III Tr.CN đến thế kỷ XV  

108

LSS1500272 

Lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam. T.2, Từ năm 1428 đến năm 1858  

109

LSS1500273 

Lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam. T.3, Từ năm 1858 đến năm 1945  

110

LSS1500274 

Lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam. T.4, Từ năm 1945 đến năm 1975  

111

LSS1500275 

Lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam. T.5, Tổng luận  

112

LSS1500276 

Mô hình quản lý đất đai hiện đại ở một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam  

113

LSS1500277 

Mô hình quản lý đất đai hiện đại ở một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam  

114

LSS1500278 

Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và tác động tới Việt Nam  

115

LSS1500279 

Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và tác động tới Việt Nam  

116

LSS1500280 

Sự biến đổi những giá trị xã hội truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên hiện nay  

117

LSS1500281 

Sự biến đổi những giá trị xã hội truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên hiện nay  

118

LSS1500282 

Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam sau gần 30 năm đổi mới : Thực trạng và giải pháp  

119

LSS1500283 

Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam sau gần 30 năm đổi mới : Thực trạng và giải pháp  

120

LSS1500284 

Giá trị văn hóa Việt Nam : Truyền thống và biến đổi  

121

LSS1500285 

Giá trị văn hóa Việt Nam : Truyền thống và biến đổi  

122

LSS1500286 

Một số lý thuyết về phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội : Những vận dụng đối với Việt Nam hiện nay  

123

LSS1500287 

Một số lý thuyết về phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội : Những vận dụng đối với Việt Nam hiện nay  

124

LSS1500288 

Logic học Phật giáo  

125

LSS1500289 

Logic học Phật giáo  

126

LSS1500290 

Khám phá quá khứ và gặp gỡ hiện tại  

127

LSS1500291 

Khám phá quá khứ và gặp gỡ hiện tại  

128

LSS1500310 

Vấn đề dạy văn  

129

LSS1500311 

Về bản tính người  

130

LSS1500312 

Lễ tẩy trần tháng tư = The purification festival in april : Thơ tuyển  

131

LSS1500313 

Nợ nước mắt : Tập truyện ngắn  

132

LSS1500314 

Tiếng khóc và tiếng hát : Tập truyện ngắn  

133

LSS1500315 

Mưa ấm : Tập truyện ngắn  

134

LSS1500316 

Phố những cửa hiệu u tối  

135

LSS1500317 

Một giọt từ sự đọa đày : Hai mươi hai tiểu luận triết học  

136

LSS1500318 

Cháu ông Rameau  

137

LSS1500319 

Xã hội nho giáo Việt Nam dưới nhãn quan của xã hội học lịch sử  

138

LSS1500320 

Trong sương hồng hiện ra : Tiểu thuyết  

139

LSS1500321 

Bắc cung Hoàng hậu Lê Ngọc Hân thời ở Huế  

140

LSS1500322 

Nỗi sợ hãi mầu nhiệm : Tập truyện  

141

LSS1500323 

Nhập cuộc về hướng mở : Tiểu luận - phê bình  

142

LSS1500324 

Kỳ nhân làng Ngọc : Tập truyện ngắn  

143

LSS1500325 

Con đường không tắt nắng : Tập truyện các tác giả đoạt giải văn học tuổi 20 lần II  

144

LSS1500326 

Làng báo Sài Gòn 1916 - 1930  

145

LSS1500327 

Kinh tế học vi mô mới  

146

LSS1500328 

Nhật ký kẻ mị tình  

147

LSS1500329 

Từ Bến Nghé tới Sài Gòn  

148

LSS1500330 

Dịch thuật : Những tri thức cần thiết  

149

LSS1500331 

Dịch thuật : Những tri thức cần thiết  

150

LSS1500332 

Trung Quốc nhìn từ nhiều phía  

151

LSS1500333 

Giáo dục Việt Nam hội nhập quốc tế  

152

LSS1500334 

Là người Nhật : Lịch sử, thi ca và kịch bản học quá trình hình thành chế độ toàn trị  

153

LSS1500335 

Tư tưởng triết học và giáo dục của Trần Đức Thảo  

154

LSS1500336 

Câu chuyện do thái lịch sử thăng trầm của một dân tộc : Tài liệu tham khảo  

155

LSS1500337 

Giáo dục Việt Nam và Phần Lan : Một nghiên cứu so sánh điển hình về vai trò các chủ thể tại hai trường tiểu học công lập của hai nước  

156

LSS1500338 

Chính sách các số lớn : Lịch sử lí tính thống kê  

157

LSS1500339 

Từ điển phiên dịch Anh Việt = Dictionary of English-Vietnamese for translation & interpretation  

158

LSS1500340 

Hồ sơ về Lục Châu học - Tìm hiểu con người ở vùng đất mới: Dựa vào tài liệu văn, sử bằng Quốc ngữ ở miền Nam từ 1865 - 1930 : Sách tham khảo  

159

LSS1500341 

Hồ sơ về Lục Châu học - Tìm hiểu con người ở vùng đất mới: Dựa vào tài liệu văn, sử bằng Quốc ngữ ở miền Nam từ 1865 - 1930 : Sách tham khảo  

160

LSS1500342 

Hoàng Sa Trường Sa : Tư liệu và quan điểm của học giả quốc tế  

161

LSS1500343 

Suối nguồn. Số 17  

162

LSS1500344 

Thông báo Hán Nôm học năm 2012  

163

LSS1500345 

Festschrift - Kỷ yếu Đại học Humboldt 200 năm (1810 - 2010) : Kinh nghiệm thế giới và Việt Nam  

164

LSS1500346 

Mỹ thuật thời chúa Nguyễn: Dẫn liệu từ di sản lăng mộ = The arts of the Nguyen lords'time as seen on tombs and mausoleums  

165

LSS1500347 

Nguyễn Triệu Luật - Tác phẩm đăng báo  

166

LSS1500348 

Trảng Bàng phương chí : Lịch sử, văn hoá vùng đất và con người nam Tây Ninh  

167

LSS1500349 

Hoàng Sa Trường Sa : Nghiên cứu từ sử liệu Trung Quốc  

168

LSS1500350 

Bàn về giáo dục  

169

LSS1500351 

Tìm hiểu thư tịch Y dược cổ truyền Việt Nam  

170

LSS1500352 

Sài Gòn - Chuyện đời của phố II  

171

LSS1500353 

Trần Quốc Công Bùi Hán Tá : Danh nhân lịch sử - văn hóa  

172

LSS1500354 

Tạng thư sống chết : Tác phẩm kinh điển về tâm linh, sách bán chạy nhất trên thế giới  

173

LSS1500355 

Bè tre Việt Nam du ký : 5500 dặm vượt Thái Bình Dương  

174

LSS1500356 

Công lý và hòa bình trên biển Đông  

175

LSS1500357 

Lịch sử Trung Đông 2000 năm trở lại đây  

176

LSS1500358 

Buổi hoàng hôn của những thần tượng hay làm cách nào triết lý với cây búa  

177

LSS1500359 

Vua Duy Tân 1916  

178

LSS1500360 

Người đàn ông kể chuyện : Truyện ngắn  

179

LSS1500361 

Truyện ngắn hay và đoạt giải Văn nghệ Quân đội 2013 - 2014  

180

LSS1500362 

Sóng biển sóng bờ : Tập truyện các tác giả đoạt giải Văn học tuổi 20 lần 4  

181

LSS1500363 

Truyện ngắn Bình Nguyên Lộc 

182

LSS1500364 

Bí ẩn tuổi thơ  

183

LSS1500365 

Túp lều nát : Phóng sự xã hội  

184

LSS1500366 

Câu chuyện vô hình & đảo : Tiểu luận triết học  

185

LSS1500367 

Lịch sử Phật giáo Nhật Bản  

186

LSS1500368 

Làm giàu từ mạng xã hội  

187

LSS1500369 

Lịch sử Phật giáo Trung Quốc  

188

LSS1500370 

Hiện tượng con người  

189

LSS1500371 

Những ghi chép về quyền tự do lựa chọn  

190

LSS1500372 

Thế giới khi loài người biến mất  

191

LSS1500373 

Ba năm ở An Nam hay Nha Trang 100 năm trước  

192

LSS1500374 

Lược sử phật giáo Ấn Độ  

193

LSS1500375 

Xã hội diễn cảnh  

194

LSS1500376 

Trường xuân hương sắc : Truyện kí và nghiên cứu  

195

LSS1500377 

Lịch sử đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh 1930 - 1975  

196

LSS1500378 

Gia phả mùi rơm rạ : Tập truyện ngắn  

197

LSS1500379 

Ấn Độ - Miền đất thần thoại và sử thi : Tìm hiểu thần thoại Ấn Độ  

198

LSS1500380 

Lý luận văn học : Nhập môn  

199

LSS1500381 

Mùa thu xa xứ : Hồi ký  

200

LSS1500382 

Gặp lại một người bạn nhỏ : Truyện dài  

201

LSS1500383 

Phần hồn : Tiểu thuyết  

202

LSS1500384 

Vẻ đẹp ngôn ngữ, vẻ đẹp văn chương  

203

LSS1500385 

Lễ hội truyền thốn của người Việt ở đồng bằng sông Cửu Long : Vấn đề bảo tồn và phát huy  

204

LSS1500386 

Dở mắm : Di cảo  

205

LSS1500387 

Khảo luận thứ hai về chính quyền : Chính quyền dân sự  

206

LSS1500388 

Suối nguồn. Số 16  

207

LSS1500389 

Cách biệt toàn cầu về thành quả giáo dục = The global achievement gap : Vì sao ngay cả những ngôi trường tốt nhất của chúng ta cũng không dạy những kỹ năng tồn tại mới mà con em chúng ta cần và những gì chúng ta có thể làm về điều này  

208

LSS1500390 

Chủ tịch Tôn Đức Thắng và bảo tàng mang tên người  

209

LSS1500391 

Ánh sáng trong rừng thẳm : Bút ký của nhà làm phim tài liệu hàng đầu thế kỷ XX về Việt Nam  

210

LSS1500392 

Tài liệu Phông Phủ Thống đốc Nam Kỳ - Tiềm năng di sản tư liệu : Kỷ yếu hội thảo khoa học Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 - 8 - 2014  

211

LSS1500393 

Di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay : Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-05-1890 - 19-5-2010)  

212

LSS1500394 

Di sản Sài Gòn = Saigon heritage  

213

LSS1500395 

Đời sống xã hội Việt Nam đương đại. T.1 : Tình cảnh sống của người công nhân: Thân phận, rủi ro và chiến lược sống  

214

LSS1500396 

Đời sống xã hội Việt Nam đương đại. T.1 : Tình cảnh sống của người công nhân: Thân phận, rủi ro và chiến lược sống  

215

LSS1500397 

Nguyên lý nền tảng cho một thế giới thịnh vượng và hòa bình : Cuộc sống, lựa chọn và tương lai của bạn  

216

LSS1500398 

Nguyên lý nền tảng cho một thế giới thịnh vượng và hòa bình : Cuộc sống, lựa chọn và tương lai của bạn  

217

LSS1500399 

Thơ Việt hành trình chuyển hướng say : Tiểu luận - phê bình  

218

LSS1500400 

Thơ Việt hành trình chuyển hướng say : Tiểu luận - phê bình  

219

LSS1500401 

Một phân tích kinh tế về chủ nghĩa can thiệp  

220

LSS1500402 

Một phân tích kinh tế về chủ nghĩa can thiệp  

221

LSS1500403 

Văn hóa Nhật Bản : Từ vựng, phong tục, quan niệm  

222

LSS1500404 

Văn hóa Nhật Bản : Từ vựng, phong tục, quan niệm  

223

LSS1500405 

Ludwing von Mises : Lược khảo  

224

LSS1500407 

Báo quấc ngữ ở Sài Gòn cuối thế kỷ 19 : Lịch sử 150 năm báo chí quốc ngữ (1865 - 2015)  

225

LSS1500408 

Báo quấc ngữ ở Sài Gòn cuối thế kỷ 19 : Lịch sử 150 năm báo chí quốc ngữ (1865 - 2015)  

226

LSS1500409 

Trận tuyến công khai giữa Sài Gòn  

227

LSS1500410 

Trận tuyến công khai giữa Sài Gòn  

228

LSS1500411 

Cảnh huống song ngữ Việt - Hoa tại Đồng bằng Sông Cửu Long  

229

LSS1500412 

Cảnh huống song ngữ Việt - Hoa tại Đồng bằng Sông Cửu Long  

230

LSS1500413 

Mimésis - Phương thức biểu hiện thực tại trong văn học phương Tây  

231

LSS1500414 

Mimésis - Phương thức biểu hiện thực tại trong văn học phương Tây  

232

LSS1500415 

Tự điển chữ Nôm dẫn giải. T.1, A - M  

233

LSS1500416 

Tự điển chữ Nôm dẫn giải. T.2, N-Y  

234

LSS1500491 

Nguyễn Du - tiếp cận từ góc độ văn hóa  

235

LSS1500492 

Giá trị tư tưởng tôn giáo phương Đông và những ảnh hưởng ở Việt Nam  

236

LSS1500493 

Giá trị tư tưởng tôn giáo phương Đông và những ảnh hưởng ở Việt Nam  

237

LSS1500494 

Nghiên cứu Đông Bắc Á năm 2013. T.1 : Chính trị - An ninh, kinh tế  

238

LSS1500495 

Nghiên cứu Đông Bắc Á năm 2013. T.2 : Văn hóa, xã hội và môi trường  

239

LSS1500496 

Pháp tái chiếm Đông Dương  

240

LSS1500497 

Đối mặt với quân thù  

241

LSS1500498 

Bẫy thu nhập trung bình bài học cho Việt Nam : Sách tham khảo  

242

LSS1500499 

Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay : Sách tham khảo  

243

LSS1500500 

Thịnh vượng chung - Kinh tế học cho hành tinh đông đúc : Sách tham khảo  

244

LSS1500501 

Suy thoái kinh tế & những thách thức đối với giải quyết việc làm thanh niên hiện nay  

245

LSS1500502 

Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của Người  

246

LSS1500503 

Kinh tế khu vực công - Những vấn đề cơ bản : Sách chuyên khảo  

247

LSS1500504 

Đối thoại với nền văn minh cổ Champa  

248

LSS1500505 

Đối thoại với nền văn minh cổ Champa  

249

LSS1500506 

Lịch sử Xứ ủy Nam Bộ và Trung ương cục miền Nam (1954-1975)  

250

LSS1500507 

Lịch sử Xứ ủy Nam Bộ và Trung ương cục miền Nam (1954-1975)  

251

LSS1500508 

Sài Gòn đất và người  

252

LSS1500509 

Sài Gòn đất và người  

253

LSS1500510 

Những điển tích Phật giáo kỳ thú : Sách chuyên khảo  

254

LSS1500511 

Đôi bờ giới tuyến (1954 - 1967)  

255

LSS1500512 

Văn học Việt Nam hiện đại trong đồng hành cùng lịch sử : Tuyển  

256

LSS1500513 

Từng là bá chủ : Nước Mỹ bị tụt hậu ngay trong thế giới mình tạo ra như thế nào và làm sao để quay trở lại  

257

LSS1500514 

Chân dung Ngô Tất Tố  

258

LSS1500515 

Lịch sử Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định kháng chiến (1945 - 1975)  

259

LSS1500516 

Y dược truyền thống Trung Quốc  

260

LSS1500517 

Hội họa Trung Quốc  

261

LSS1500518 

Hội họa Trung Quốc  

262

LSS1500519 

Mỹ thuật dân gian Trung Quốc  

263

LSS1500520 

Mỹ thuật dân gian Trung Quốc  

264

LSS1500521 

Nhà ở Trung Quốc  

265

LSS1500522 

Đồng tiền lên ngôi : Lịch sử tài chính thế giới  

266

LSS1500523 

Nguyễn Văn Linh - Hành trình cùng lịch sử : Lịch sử tài chính thế giới  

267

LSS1500524 

Nguyễn Quang Sáng văn và đời : Lịch sử tài chính thế giới  

268

LSS1500525 

Thể chế và chất lượng tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam : Sách chuyên khảo  

269

LSS1500526 

Thế giới cho đến ngày hôm qua : Chúng ta học được gì từ những xã hội truyền thống?  

270

LSS1500527 

Nam Cao - Sự nghiệp và chân dung  

271

LSS1500528 

Truyền thông giao lưu văn hoá với vấn đề bảo vệ lợi ích và an ninh văn hoá quốc gia : Sách chuyên khảo  

272

LSS1500529 

Văn hóa Việt Nam trên đường đổi mới : Thời cơ và thách thức  

273

LSS1500530 

Chính nghĩa Việt Nam về chủ quyền biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa : Sách chuyên khảo  

274

LSS1500531 

Ngữ pháp tiếng Việt : Từ loại I&II  

275

LSS1500532 

Nguyễn Đình Thi - Những dấu ấn tài hoa và lịch lãm  

276

LSS1500533 

Người Việt chủ nhân của Kinh Dịch và chữ Vuông  

277

LSS1500534 

Sài Gòn thương nhớ  

278

LSS1500535 

Con người & con đường : Ký  

279

LSS1500536 

Nguyễn Minh Châu - Một giọng văn nhiều trắc ẩn  

280

LSS1500537 

Nguyên Hồng - Quằn cả bút, cạn cả máu vì tầng lớp cần lao  

281

LSS1500538 

Tổng tập dư địa chí Việt Nam. T.4 : Dư địa chí địa phương (phương chí)  

282

LSS1500539 

Quê hương một đời để nhớ : Truyện ký  

283

LSS1500540 

Cọ hoang  

284

LSS1500541 

Những câu chuyện từ nhà tù Côn Đảo 

285

LSS1500542 

Lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam  

286

LSS1500543 

Những cội nguồn của cách mạng tháng Tám  

287

LSS1500544 

Dòng sông quê hương  

288

LSS1500545 

Luật tục và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở vùng dân tộc thiểu số ở tỉnh Kon Tum  

289

LSS1500546 

Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 dưới góc nhìn của người nước ngoài 

290

LSS1500547 

Tạp bút Bảo Ninh  

291

LSS1500548 

Tự truyện Trần Văn Khê : Trí tuệ để lại cho đời  

292

LSS1500549 

Một trăm truyện tích nhân duyên : Soạn tập bách duyên kinh  

293

LSS1500550 

Truyện ngắn chọn lọc  

294

LSS1500551 

Phố những cửa hiệu u tối  

295

LSS1500552 

Vụ án  

296

LSS1500553 

Chúng ta đến với nhau : Ký  

297

LSS1500554 

Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối  

298

LSS1500555 

Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu và đền thiêng Hải Khẩu  

299

LSS1500556 

Đảo Trường Sa lớn: Thủ phủ tiền tiêu của Việt Nam trên Biển Đông  

300

LSS1500557 

Quan điểm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội về đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo  

301

LSS1500558 

Oliver Twist : Tiểu thuyết  

302

LSS1500559 

Nguyễn Khắc Viện - Yêu và mơ  

303

LSS1500560 

Từ thăm thẳm lãng quên  

304

LSS1500561 

Biển đổi thay : Truyện ngắn đặc sắc của Hemingway  

305

LSS1500562 

Hải chiến Gạc Ma Trường Sa 1988 - Khúc tráng ca bất tử  

306

LSS1500563 

Những mẫu chuyện về danh nhân xứ Quảng  

307

LSS1500564 

Chỉ là mơ ước thôi  

308

LSS1500565 

Thành công và bài học đắt giá của doanh nghiệp nhà nước  

309

LSS1500566 

Tìm hiểu văn hóa tâm linh  

310

LSS1500567 

Sự biến đổi chính trị ở Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1945 : Sách chuyên khảo  

311

LSS1500568 

Việt Nam kiên quyết không để một tấc đất, tấc biển nào bị xâm phạm  

312

LSS1500569 

Nhớ về mùa xuân đại thắng 1975  

313

LSS1500570 

Góp phần tìm hiểu sử thi 

314

LSS1500571 

Phát triển kinh tế biển của Trung Quốc, Malaysia, Singapore và gợi ý chính sách cho Việt Nam : Sách chuyên khảo  

315

LSS1500572 

Tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và tái cơ cấu ngân hàng thương mại  

316

Lss1500573 

Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế: Tiếp cận lý luận và thực tiễn ở một số quốc gia : Sách chuyên khảo  

317

LSS1500574 

Cảm nhận văn học  

318

LSS1500575 

Hiểu nghèo thoát nghèo = Poor economics : Cách mạng tư duy để thoát nghèo trên thế giới  

319

LSS1500576 

Một số vấn đề của kinh tế Việt Nam trong quá trình hội nhập : Tuyển tập các bài nghiên cứu trình bày trong chuỗi Seminar nghiên cứu kinh tế và chính sách năm 2012-2013  

320

LSS1500577 

Chính sách xã hội các vấn đề và sự lựa chọn theo hướng phát triển bền vững : Sách chuyên khảo dùng cho đào tạo hệ sau đại học ngành 

321

LSS1500578 

Niên giám thông tin khoa học xã hội nước ngoài. Số 6  

322

LSS1500579 

Các đột phá chiến lược thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam : Thực trạng và giải pháp  

323

LSS1500580 

Tư tưởng tôn giáo - triết học trong văn học Ấn Độ thời kỳ cổ - trung đại  

324

LSS1500581 

Kinh tế Việt Nam - 30 năm chuyển đổi : Sách chuyên khảo  

325

LSS1500582 

Kinh tế thế giới và Việt Nam 2014-2015 : Nỗ lực phục hồi để chuyển sang quỹ đạo tăng trưởng mới  

326

LSS1500583 

Điếu cổ Hạ kim thi tập  

327

LSS1500584 

Tiếp nhận tư tưởng văn nghệ nước ngoài - Kinh nghiệm Việt Nam thời hiện đại  

328

LSS1500585 

Đọc và suy ngẫm  

329

LSS1500586 

Atatürk - Người khai sinh nước Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại  

330

LSS1500587 

Niên giám thông tin khoa học xã hội. T.10  

331

LSS1500588 

Nhà tu hành và nhà triết học : Cuộc đối thoại giữa Phật giáo phương Đông và triết học phương Tây  

332

LSS1500589 

Những vấn đề cơ bản của xã hội học tổ chức  

333

LSS1500590 

Trí thức Việt Nam thời xưa  

334

LSS1500591 

Quá trình bình thường hóa và phát triển quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ : 1976 - 2006  

335

LSS1500592 

Lịch sử quan hệ quốc tế : Sách tham khảo nội bộ  

336

LSS1500593 

Những điều kỳ diệu về tâm lý con người  

337

LSS1500594 

Loại hình thơ mới Việt Nam 1932 - 1945 : Chuyên luận  

338

LSS1500595 

Sự can dự của các nước Đông Bắc Á vào Tiểu vùng sông Mê Kông  

339

LSS1500596 

Sự can dự của các nước Đông Bắc Á vào Tiểu vùng sông Mê Kông  

340

LSS1500597 

Một số yếu tố tâm lý của người nông dân ảnh hưởng đến quá trình xây dựng nông thôn mới  

341

LSS1500598 

Một số yếu tố tâm lý của người nông dân ảnh hưởng đến quá trình xây dựng nông thôn mới  

342

LSS1500599 

Gốc cây, cục đá & ngôi sao. Danh thắng miền Nam : Tạp văn  

343

LSS1500600 

Gốc cây, cục đá & ngôi sao. Danh thắng miền Nam : Tạp văn  

344

LSS1500601 

Phong trào chống chủ nghĩa thực dân ở Việt Nam  

345

LSS1500602 

Đại cương lịch sử mỹ học Trung Quốc  

346

LSS1500603 

Văn hóa - văn chương & hành trình sáng tạo : Tiểu luận - phê bình  

347

LSS1500604 

Hé gương cho người đọc  

348

LSS1500605 

Đại thắng mùa xuân 1975 - Sức mạnh của ý chí thống nhất tổ quốc và khát vọng hòa bình  

349

LSS1500606 

Vai trò kinh tế của nhà nước sau khủng hoảng tài chính toàn cầu ở các nước Đông Á : Sách chuyên khảo  

350

LSS1500607 

Tác động của toàn cầu hóa đến quá trình phát triển của một số nền kinh tế chuyển đổi Đông Âu và Việt Nam : Sách chuyên khảo  

351

LSS1500608 

Mao Trạch Đông trước tuổi 30  

352

LSS1500609 

Kinh tế và chính trị thế giới - Báo cáo thường niên 2014  

353

LSS1500610 

Nhà văn Việt Nam trong nhà tù quân xâm lược  

354

LSS1500611 

Văn hóa, văn nghệ dân gian đất Quảng dưới góc nhìn đương đại  

355

LSS1500612 

Văn hóa phương Nam  

356

LSS1500613 

Đất phương Nam  

357

LSS1500614 

Người phương Nam  

358

LSS1500615 

Người phương Nam  

359

LSS1500616 

Học giả Đào Duy Anh với nghiên cứu văn hóa Việt Nam  

360

LSS1500617 

Học giả Đào Duy Anh với nghiên cứu văn hóa Việt Nam  

361

LSS1500618 

Sự phát triển của công nghiệp văn hóa ở Nhật Bản và Hàn Quốc  

362

LSS1500619 

Sự phát triển của công nghiệp văn hóa ở Nhật Bản và Hàn Quốc  

363

LSS1500620 

Thực trạng, xu hướng và giải pháp phòng, chống lợi ích nhóm ở nước ta hiện nay : Sách tham khảo  

364

LSS1500621 

Thực trạng, xu hướng và giải pháp phòng, chống lợi ích nhóm ở nước ta hiện nay : Sách tham khảo  

365

LSS1500622 

Những quy luật tâm lý về sự tiến hoá của các dân tộc  

366

LSS1500623 

Những quy luật tâm lý về sự tiến hoá của các dân tộc  

367

LSS1500624 

Những biểu tượng đặc trưng trong văn hoá truyền thống Việt Nam. T.2 : Các vị thần  

368

LSS1500625 

Những biểu tượng đặc trưng trong văn hoá truyền thống Việt Nam. T.2 : Các vị thần  

 

Các tin đã đưa ngày:
Liên kết Website