Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Nhiệm kỳ 2015-2020

04/09/2015

Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 diễn ra trong hai ngày 17 và 18/8/2015.

Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, các đồng chí đại diện các Ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, đại diện Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tới dự Đại hội.

Về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XVIII có 170 đại biểu chính thức của 44 tổ chức cơ sở đảng trên tổng số 742 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Tham dự Đại hội còn có các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam qua các thời kỳ.

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch trình bày: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp nhiệm kỳ 2015-2020; thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2010-2015; Báo cáo kết quả thảo luận các báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia về: Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và dự thảo Báo cáo Chính trị của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020; Dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đã tiến hành thảo luận, tham luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng cho việc hoàn thiện những bản dự thảo của các Báo cáo nêu trên, đồng thời khẳng định những thành tích Đảng bộ đã đạt được trong những năm qua, chỉ ra các hạn chế, yếu kém, khuyết điểm cần khắc phục, hoàn thiện trong nhiệm kỳ tới, nhất là tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua các Báo cáo mà Đoàn Chủ tịch trình Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao những kết quả Đảng bộ Viện Hàn lâm đã làm được trong nhiệm kỳ vừa qua; Bày tỏ quan điểm nhất trí với nội dung báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm, đồng thời đưa ra những đề nghị: Đảng bộ Viện Hàn lâm cần tiếp tục chỉ đạo xây dựng một số tổ chức khoa học trọng điểm, nhóm nghiên cứu có đủ năng lực giải quyết các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước; đồng thời tập trung nghiên cứu và làm sáng tỏ các vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030; Tập trung đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ có hiểu biết rộng về khoa học xã hội, sâu về từng chuyên ngành, có khả năng và đủ sức giải quyết những vấn đề mới do thực tiễn đặt ra. Trong đó, đặc biệt tập trung xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành về khoa học xã hội, đạt trình độ khu vực và quốc tế; Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và tầm trí tuệ của các cấp ủy, tổ chức Đảng mà hạt nhân nòng cốt là các chi bộ Đảng. Đảng ủy tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo, định hướng của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc thù của cơ quan nghiên cứu khoa học.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVIII gồm 27 đồng chí; bầu 04 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự bị của Đảng bộ Viện Hàn lâm dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã tổng kết Đại hội và khẳng định: Sự thành công của Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ XVIII sẽ là cơ sở, là động lực, tạo nên sức mạnh to lớn cho toàn Đảng bộ tiếp tục khắc phục những khó khăn, thách thức và tranh thủ những thời cơ, điều kiện thuận lợi, phấn đấu xây dựng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học có uy tín trong cả nước và khu vực trong những năm tới.

Tại phiên họp thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm khóa XVIII, 09 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Đảng ủy, trong đó đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Cũng tại Đại hội, đồng chí Đào Ngọc Dung đã trao tặng Cờ thi đua của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cho Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam vì có nhiều thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2010-2015./.

Các tin đã đưa ngày:
Liên kết Website