THÔNG BÁO: Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ trong kế hoạch năm 2015 (Lần thứ 2)
Lễ công bố Quyết định và trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2015
Trao Quyết định bổ nhiệm lại Phó Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Công bố Quyết định của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam bổ nhiệm Viện trưởng Viện Tâm lý học
Lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng
Trao Quyết định bổ nhiệm lại Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người
Các tin đã đưa ngày:
Liên kết Website