Giới thiệu Viện Khoa Học Xã Hội Vùng Nam Bộ

01/01/2021

Giới thiệu Viện Khoa Học Xã Hội Vùng Nam Bộ

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là Southern Institute of Social Siences, SISS - tiền thân là Viện Khoa học xã hội miền Nam - được thành lập  vào ngày 12/9/1975, theo Quyết định số 13/QĐ/75 do Bí thư Trung ương Cục miền Nam Nguyễn Văn Linh ký. Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, có chức năng nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về phát triển bền vững vùng Nam Bộ dưới góc độ khoa học xã hội; cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch chính sách phát triển nhanh và bền vững của vùng; tổ chức đào tạo sau đại học về khoa học xã hội cùng với Học viện Khoa học Xã hội; tư vấn về phát triển bền vững; tham gia phát triển tiềm lực khoa học xã hội của vùng.

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ trải qua các thời kỳ phát triển với nhiều tên gọi khác nhau: Viện Khoa học xã hội miền Nam, Cơ sở Nghiên cứu của Uỷ ban Khoa học xã hội Việt Nam ở phía Nam, Viện Khoa học Xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Phát triển bền vững vùng Nam Bộ và nay là Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ. Hiện nay, Viện có gần 80 nhà nghiên cứu. Trong đó có gần 60 người có chức danh giáo sư, phó giáo sư, học vị tiến sĩ, thạc sĩ. Viện có 10 trung tâm nghiên cứu, 3 phòng chức năng giúp việc Viện trưởng và Tạp chí Khoa học xã hội, Thư viện Khoa học xã hội.

Các tin đã đưa ngày:

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Chiều 12/5/2022 tại Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Chi bộ Khối Kinh tế - Xã hội tổ chức Lễ kết nạp quần chúng ưu tú Lê Thế Vững và quần chúng ưu tú Lê Diễm Thu vào hàng ngũ của Đảng. Buổi lễ có sự tham dự của PGS.TS. Vũ Tuấn Hưng - Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Phụ trách Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ; PGS.TS. Lê Thanh Sang - Nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ; cùng các đồng chí Đảng viên đại diện cấp ủy, Công đoàn; Chi đoàn Thanh niên; Phòng Hành chính – Tổng hợp, và toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ Khối Kinh tế - Xã hội.