Thư viên Khoa học xã hội
Lãnh đạo Viện (16/12/2014)
Ban lãnh đạo Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ
Trung tâm Triết học và Chính trị học
Trung tâm Kinh tế học
Trung tâm Xã hội học
Trung tâm Sử học....
Trung tâm Khảo cổ học
Trung tâm Văn học và Ngôn ngữ học
Trung tâm nghiên cứu Môi trường và phát triển
Trung tâm nghiên cứu Tôn Giáo và Dân tộc học
Các tin đã đưa ngày:

Vĩnh biệt một nhà văn hóa, học giả uyên bác

Tôi thuộc hàng con cháu của Giáo sư (GS), Anh hùng Lao động Vũ Khiêu, cùng tuổi với người con thứ hai của bác - GS, TS Đặng Cảnh Khanh, sinh năm Đinh Hợi. GS Vũ Khiêu phần lớn thời gian làm việc ở Thủ đô, còn tôi là dân thôn quê miền sơn cước từng là “phên dậu” của Đại Việt xưa, ra Hà Nội để học đại học. Lấy bằng cử nhân, chưa công tác ngày nào ở Hà Nội đã vác ba-lô vào chiến trường miền nam.