Cơ cấu tổ chức

01/01/2021

Cơ cấu tổ chức Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ

Lãnh đạo Viện

- Viện trưởng

- Các Phó Viện trưởng

 

Hội đồng Khoa học

 

Tạp chí Khoa học xã hội

 

Các phòng chức năng, nghiệp vụ

- Phòng Hành chính - Tổng hợp

- Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác Quốc tế

- Thư viện Khoa học xã hội

 

Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và dịch vụ khoa học

- TT Triết học và Chính trị học

- TT Kinh tế học

- TT Xã hội học

- TT Sử học

- TT Khảo cổ học

- TT Văn học và ngôn ngữ học

- TTNC Môi trường và Phát triển

- TTNC Tôn giáo và Dân tộc học

 

 

Các tin đã đưa ngày:

Vĩnh biệt một nhà văn hóa, học giả uyên bác

Tôi thuộc hàng con cháu của Giáo sư (GS), Anh hùng Lao động Vũ Khiêu, cùng tuổi với người con thứ hai của bác - GS, TS Đặng Cảnh Khanh, sinh năm Đinh Hợi. GS Vũ Khiêu phần lớn thời gian làm việc ở Thủ đô, còn tôi là dân thôn quê miền sơn cước từng là “phên dậu” của Đại Việt xưa, ra Hà Nội để học đại học. Lấy bằng cử nhân, chưa công tác ngày nào ở Hà Nội đã vác ba-lô vào chiến trường miền nam.
Liên kết Website