Cơ cấu tổ chức

01/01/2021

Cơ cấu tổ chức Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ

Lãnh đạo Viện

- Viện trưởng

- Các Phó Viện trưởng

 

Hội đồng Khoa học

 

Tạp chí Khoa học xã hội

 

Các phòng chức năng, nghiệp vụ

- Phòng Hành chính - Tổng hợp

- Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác Quốc tế

- Thư viện Khoa học xã hội

 

Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và dịch vụ khoa học

- TT Triết học và Chính trị học

- TT Kinh tế học

- TT Xã hội học

- TT Sử học

- TT Khảo cổ học

- TT Văn học và ngôn ngữ học

- TTNC Môi trường và Phát triển

- TTNC Tôn giáo và Dân tộc học

 

 

Các tin đã đưa ngày:

ĐẢNG BỘ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VÙNG NAM BỘ DÂNG HƯƠNG KỶ NIỆM 132 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Sáng ngày 19/5/2022, Đảng Bộ Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ tổ chức dâng hương nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, bến cảng Nhà Rồng, TPHCM.
Liên kết Website