Chương trình về nguồn: sinh hoạt, giáo dục truyền thống lịch sử, cách mạng cho Đảng viên Đảng bộ Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ năm 2022

Ngày 28 tháng 9 năm 2022, Đảng uỷ Viện Khoa học xã hội tổ chức Chương trình về nguồn – Thăm quê hương Đồng Khởi, Bến Tre.