Tóm tắt: Khi Luật Hợp tác xã năm 2012 có hiệu lực, nhiều địa phương đã tiến hành giải thể hợp tác xã cũ và thành lập hợp tác xã mới. Hợp tác xã theo luật mới mang trong mình một kết cấu mới. Nhưng thực tế là việc tạo dựng một hợp tác xã kiểu mới không dễ dàng. Ở xã Hải Vân chưa có nhiều nông dân sẵn lòng tham gia góp vốn vào hợp tác xã mới. Xét trên nền tảng luật mới, hoạt động của tổ chức mới thành lập chưa hẳn đúng nghĩa là một hợp tác xã. Tuy vậy, việc cung ứng dịch vụ và cung cách vận hành của nó lại phản ánh những ý nghĩa xã hội khác nhau. Độc giả sẽ bắt gặp cái đặc tính nửa kinh tế, nửa chính trị - xã hội của hợp tác xã kiểu mới mà chúng tôi muốn chỉ ra ở bài viết này. Hợp tác xã kiểu mới là một hiện thực xã hội đang được kiến tạo(1). Hiện thực ấy không đơn giản là một kết quả thực thi chính sách, mà còn là một quá trình
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội số 8 năm 2018
Tác giả: Nguyễn Minh Phương
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​