Tóm tắt: Nông nghiệp đô thị đã xuất hiện từ lâu trên thế giới. Tuy nhiên, đến thời kỳ cách mạng công nghiệp, nhiều đô thị ra đời thì nông nghiệp đô thị mới được chú ý phát triển. Mặc dù có rất nhiều khái niệm khác nhau về nông nghiệp đô thị, nhưng nhìn chung nông nghiệp đô thị có những vai trò quan trọng như sau: cung ứng nguồn lương thực, thực phẩm tươi sống tại chỗ cho các đô thị; tạo việc làm và thu nhập cho một bộ phận dân cư đô thị; góp phần tạo cảnh quan đô thị và cải thiện sức khỏe cộng đồng. Thời gian qua, một số nước như Cuba, Trung Quốc và Đài Loan đã đẩy mạnh phát triển nông nghiệp đô thị và đã đạt được thành công nhất định. Nghiên cứu này tìm hiểu vai trò và một số mô hình nông nghiệp đô thị để đóng góp vào việc hoạch định và thực hiện chiến lược chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp hiện nay của TPHCM.
Nguồn:
Tác giả: PHAN TUẤN ANH
Tóm tắt: Năm 2000, chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu về quá trình xã hội hóa về giới ở trẻ em. Hơn 15 năm sau, nghiên cứu này được thực hiện với cùng một chủ đề, nhưng đối tượng khảo sát là giới thanh niên. Nghiên cứu phần nào mang tính đối chiếu này còn nhiều hạn chế và tương đối, vì không phải là một thiết kế nghiên cứu theo chiều dọc (longitudinal research design, hay còn gọi là thiết kế nghiên cứu lặp lại) đúng nghĩa. Bài viết cho thấy quá trình xã hội hóa về giới chính là quá trình học hỏi vai trò giới thông qua các tác nhân xã hội như gia đình, bạn bè cùng lứa tuổi, nhà trường, phương tiện truyền thông đại chúng, các tổ chức xã hội. Như vậy, khi đề cập đến các tác nhân xã hội hóa nêu trên, nghiên cứu đã tự đặt mình trong viễn tượng lý thuyết cấu trúc - chức năng (structuro-functionalism). Nhưng đồng thời, với những số liệu đối chiếu theo thời gian, nghiên cứu cho thấy những biến đổi sâu sắc trong nhận thức về giới và kỳ thị giới ở các cá nhân. Những thay đổi nhận thức này do chính những biến chuyển trong môi trường xã hội tạo ra.
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN XUÂN NGHĨA - PHẠM THỊ KIM YẾN - TÔN NỮ HOÀNG HỒNG - VŨ NGỌC QUỲNH
Tóm tắt: Cộng đồng người Ấn Độ ở Sài Gòn - TPHCM là một trong những cộng đồng góp phần tạo dựng đặc tính đa dạng văn hóa của vùng đất này. Bài viết nghiên cứu tín ngưỡng Nữ thần Mariamman và di tích tín ngưỡng trong bối cảnh văn hóa đô thị đương đại. Kết quả nghiên cứu góp phần bổ sung nguồn tư liệu về lịch sử cộng đồng người Ấn, tín ngưỡng thờ Mariamman tại TPHCM. Những bàn luận hướng đến khẳng định giá trị di sản văn hóa đô thị, hướng đến bảo tồn và phát triển tiềm năng thu hút du lịch trong và ngoài nước.
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN THỊ TRÚC BẠCH
Tóm tắt: Xác định kết quả sưu tập, phát hiện hệ thống văn bản các bài thơ bộc lộ cảm quan Phật giáo của Hàn Mặc (Mạc) Tử xuất hiện bên cạnh dòng chủ lưu tâm linh Thiên Chúa giáo. Phân tính nội dung các tác phẩm thơ ca thể hiện sắc nét cảm quan Phật giáo, bản tính khoan dung, dung hợp mỹ cảm Phật giáo, khả năng tiếp nhận, chấp nhận, đan kết tư tưởng truyền thống và hiện đại, phương Đông và phương Tây qua trường hợp Hàn Mặc Tử… Nhấn mạnh việc xác định đặc điểm và tiến trình phát triển thiên hướng tôn giáo góp phần làm sáng lên phẩm chất nhân văn của Hàn Mặc Tử và thơ Hàn Mặc Tử.
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN HỮU SƠN
Tóm tắt: Nhân 600 năm bùng nổ cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418-2018), chúng tôi xin được cập nhật một số vấn đề nhận thức liên quan đến vị thủ lĩnh tối cao và cuộc kháng chiến, cùng hai đế triều vào buổi đầu nhà Lê sơ. Nghiên cứu này một lần nữa xác định xuất thân Mường tộc của vị thủ lĩnh Lê Lợi và phần đông tướng sĩ dưới trướng và chính quyền của ông buổi đầu cũng là người Mường phủ Thanh Hóa. Ngọn cờ chính nghĩa và sáng tạo trong nghệ thuật chiến tranh nhân dân dưới sự chỉ huy của Bình Định vương đã tập hợp được đông đảo lực lượng dân tộc để về đích chiến thắng. Cho dù vấp phải sự nghi ngại của tầng lớp tinh hoa cùng một số thế lực phiến động miền núi, những đối sách vừa kiên quyết vừa mềm mỏng của ông và người kế vị đã kịp thời đem lại vị thế ổn định, để trên nền tảng đó tạo điều kiện cho triều đại vươn đến sự phát triển đỉnh cao.
Nguồn:
Tác giả: NGUYỄN VĂN GIÁC
​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​