NỘI DUNG, GIÁ TRỊ VÀ HẠN CHẾ TRONG TRIẾT HỌC DUY LÝ CỦA GOTTFRIED VILHELM LEIBNIZ

22/11/2018

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 - 1716) là nhà toán học, nhà triết học lỗi lạc người Đức, là đại biểu nổi tiếng của chủ nghĩa duy lý trong triết học Tây Âu cận đại thế kỷ XVII. Tư tưởng triết học của ông có sức lan tỏa khá mãnh liệt và có tầm ảnh hưởng lớn đến các nền triết học, nổi bật nhất là triết học cổ điển Đức. Bài viết phân tích những nội dung cơ bản trong tư tưởng triết học duy lý của Leibniz trên cơ sở phê phán tư tưởng triết học của Descartes và Spinoza. Qua đó, bài viết cũng bước đầu đánh giá những đóng góp cũng như những hạn chế trong tư tưởng của ông đối với triết học phương Tây thời kỳ cận đại và sau này.

 

LÊ HỮU LỢI

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​