ĐỀN THỜ NỮ THẦN MARIAMMAN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: LỊCH SỬ VÀ GIÁ TRỊ VĂN HÓA

22/11/2018

Cộng đồng người Ấn Độ ở Sài Gòn - TPHCM là một trong những cộng đồng góp phần tạo dựng đặc tính đa dạng văn hóa của vùng đất này. Bài viết nghiên cứu tín ngưỡng Nữ thần Mariamman và di tích tín ngưỡng trong bối cảnh văn hóa đô thị đương đại. Kết quả nghiên cứu góp phần bổ sung nguồn tư liệu về lịch sử cộng đồng người Ấn, tín ngưỡng thờ Mariamman tại TPHCM. Những bàn luận hướng đến khẳng định giá trị di sản văn hóa đô thị, hướng đến bảo tồn và phát triển tiềm năng thu hút du lịch trong và ngoài nước.

 

NGUYỄN THỊ TRÚC BẠCH

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​