CẢM QUAN PHẬT GIÁO TRONG SÁNG TÁC CỦA HÀN MẶC TỬ

22/11/2018

Xác định kết quả sưu tập, phát hiện hệ thống văn bản các bài thơ bộc lộ cảm quan Phật giáo của Hàn Mặc (Mạc) Tử xuất hiện bên cạnh dòng chủ lưu tâm linh Thiên Chúa giáo. Phân tính nội dung các tác phẩm thơ ca thể hiện sắc nét cảm quan Phật giáo, bản tính khoan dung, dung hợp mỹ cảm Phật giáo, khả năng tiếp nhận, chấp nhận, đan kết tư tưởng truyền thống và hiện đại, phương Đông và phương Tây qua trường hợp Hàn Mặc Tử… Nhấn mạnh việc xác định đặc điểm và tiến trình phát triển thiên hướng tôn giáo góp phần làm sáng lên phẩm chất nhân văn của Hàn Mặc Tử và thơ Hàn Mặc Tử.

 

NGUYỄN HỮU SƠN

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​