XÃ HỘI HÓA VỀ GIỚI Ở TẦNG LỚP THANH NIÊN: TÁC NHÂN VÀ ẢNH HƯỞNG (Khảo sát một số nhóm sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh)

22/11/2018

Năm 2000, chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu về quá trình xã hội hóa về giới ở trẻ em. Hơn 15 năm sau, nghiên cứu này được thực hiện với cùng một chủ đề, nhưng đối tượng khảo sát là giới thanh niên. Nghiên cứu phần nào mang tính đối chiếu này còn nhiều hạn chế và tương đối, vì không phải là một thiết kế nghiên cứu theo chiều dọc (longitudinal research design, hay còn gọi là thiết kế nghiên cứu lặp lại) đúng nghĩa. Bài viết cho thấy quá trình xã hội hóa về giới chính là quá trình học hỏi vai trò giới thông qua các tác nhân xã hội như gia đình, bạn bè cùng lứa tuổi, nhà trường, phương tiện truyền thông đại chúng, các tổ chức xã hội. Như vậy, khi đề cập đến các tác nhân xã hội hóa nêu trên, nghiên cứu đã tự đặt mình trong viễn tượng lý thuyết cấu trúc - chức năng (structuro-functionalism). Nhưng đồng thời, với những số liệu đối chiếu theo thời gian, nghiên cứu cho thấy những biến đổi sâu sắc trong nhận thức về giới và kỳ thị giới ở các cá nhân. Những thay đổi nhận thức này do chính những biến chuyển trong môi trường xã hội tạo ra.

 

NGUYỄN XUÂN NGHĨA - PHẠM THỊ KIM YẾN - TÔN NỮ HOÀNG HỒNG - VŨ NGỌC QUỲNH

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​