VAI TRÒ VÀ MỘT SỐ MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ TRÊN THẾ GIỚI

22/11/2018

Nông nghiệp đô thị đã xuất hiện từ lâu trên thế giới. Tuy nhiên, đến thời kỳ cách mạng công nghiệp, nhiều đô thị ra đời thì nông nghiệp đô thị mới được chú ý phát triển. Mặc dù có rất nhiều khái niệm khác nhau về nông nghiệp đô thị, nhưng nhìn chung nông nghiệp đô thị có những vai trò quan trọng như sau: cung ứng nguồn lương thực, thực phẩm tươi sống tại chỗ cho các đô thị; tạo việc làm và thu nhập cho một bộ phận dân cư đô thị; góp phần tạo cảnh quan đô thị và cải thiện sức khỏe cộng đồng. Thời gian qua, một số nước như Cuba, Trung Quốc và Đài Loan đã đẩy mạnh phát triển nông nghiệp đô thị và đã đạt được thành công nhất định. Nghiên cứu này tìm hiểu vai trò và một số mô hình nông nghiệp đô thị để đóng góp vào việc hoạch định và thực hiện chiến lược chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp hiện nay của TPHCM.

 

PHAN TUẤN ANH

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​