TỔNG QUAN VỀ “NẠN NHÂN HỌC”

22/11/2018

Nạn nhân học (Victimology) là một lĩnh vực nghiên cứu liên ngành chỉ mới xuất hiện trên thế giới vào giữa thế kỷ XX. Lĩnh vực nghiên cứu này hướng sự phân tích vào một thành phần gần như bị bỏ quên trong các nghiên cứu xã hội học tội phạm và tội phạm học đó là các nạn nhân của tội phạm (Crime victims) nhằm làm sáng tỏ hơn nữa những nguyên nhân của tội phạm để từ đó giúp hiểu được một cách đầy đủ hơn về những hậu quả của các hành vi tội phạm đối với nạn nhân cũng như tình hình tội phạm nói chung. Bài viết này nhằm mục tiêu trình bày tổng quan về sự hình thành và các hướng nghiên cứu trong nạn nhân học như là một gợi ý cho việc nghiên cứu về lĩnh vực này ở Việt Nam trong tương lai.

 

LÊ MINH TIẾN

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​