THỰC TRẠNG BỆNH DỊCH DƯỚI TRIỀU NGUYỄN (1802-1883)

22/11/2018

Bệnh dịch được đề cập trong không ít nguồn sử liệu triều Nguyễn, nhưng cho đến nay, vì nhiều nguyên nhân chủ đề này vẫn chưa được giới học giả trong và ngoài nước quan tâm đúng mức. Chính vì vậy, các công trình nghiên cứu chuyên sâu về chủ đề này vẫn chưa thật sự phong phú. Trên cơ sở khai thác nguồn sử liệu gốc từ Đại Nam thực lục và các thành quả nghiên cứu có liên quan, bài viết đã đi sâu làm rõ nguyên nhân, những biểu hiện cụ thể cũng như hậu quả của bệnh dịch, nhằm cung cấp cho giới nghiên cứu bức tranh toàn cảnh về thực trạng bệnh dịch dưới triều Nguyễn (1802-1883)

 

TRƯƠNG ANH THUẬN

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​