BIỆN PHÁP THƯỞNG PHẠT QUAN LẠI Ở NAM BỘ DƯỚI THỜI VUA GIA LONG VÀ MINH MẠNG (TÌM HIỂU QUA ĐẠI NAM THỰC LỤC)

22/11/2018

 
Vùng đất Nam Bộ có vị trí đặc biệt quan trọng đối với nhà Nguyễn trong công cuộc thiết lập vương triều cũng như bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Nhưng tại đây, chính quyền nhà Nguyễn thường xuyên phải đối phó với nạn ngoại xâm và những bất ổn về chính trị. Vì vậy, dưới thời nhà Nguyễn nói chung, dưới thời Gia Long và Minh Mạng nói riêng, triều đình đã thực hiện nhiều chính sách đãi ngộ riêng và áp dụng linh hoạt các biện pháp thưởng phạt đối với đội ngũ quan lại ở đây. Điều đó đã giúp Gia Long và Minh Mạng có được đội ngũ quan lại tận tâm, giàu năng lực phục vụ cho triều đình, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở vùng đất phương Nam xa xôi.
 

LƯU VĂN QUYẾT

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​