CHẾ ĐỘ KHẢO XÉT QUAN LẠI THỜI VUA GIA LONG, MINH MỆNH

18/09/2018

Dưới thời quân chủ Việt Nam nói chung và triều vua Gia Long, Minh Mệnh nói riêng, việc khảo xét để phân loại, thăng giáng, thưởng phạt quan lại luôn được chú ý. Bên cạnh việc đề ra phương thức, trình tự, thời gian, hai vua Gia Long và Minh Mệnh luôn đề cao tiêu chí tài, đức khi xét thành tích. Các quy định trong khảo xét quan lại của hai vị vua này một mặt ràng buộc trách nhiệm của quan lại đối với nhà nước; mặt khác tạo động lực khuyến khích quan lại làm việc. Tham khảo chế độ khảo xét quan lại của nhà Nguyễn có thể rút ra một số bài học giá trị đối với việc đánh giá cán bộ công chức hiện nay.

 


PHẠM THỊ THU HIỀN

Tạp chí Khoa học xã hội số 5 năm 2018

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​