GIẤC MƠ, HỒN MA, ĐIỀM BÁO TRONG TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI

18/09/2018

Kết hợp hiệu quả hai yếu tố truyền thống và hiện đại trong nghệ thuật xây dựng nhân vật, các nhà văn Việt Nam hôm nay đã chú ý nhiều hơn đến thủ pháp hư cấu nghệ thuật bằng các motif truyền thống. Bài viết nghiên cứu tiểu thuyết lịch sử Việt Nam đương đại trên phương diện nghệ thuật hư cấu nhân vật và sự kiện lịch sử qua các motif: giấc mơ, hồn ma, điềm báo, góp phần làm rõ một trong những đặc trưng làm nên thành công của tiểu thuyết lịch sử Việt Nam đương đại.

 


ĐOÀN THỊ HUỆ

Tạp chí Khoa học xã hội số 5 năm 2018

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​