KINH TẾ CHIA SẺ VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA

18/09/2018

Kinh tế chia sẻ hiện đang nổi lên như một mô hình kinh tế mới có mức tăng trưởng mạnh mẽ và đang ảnh hưởng đến nền kinh tế của nhiều quốc gia trên thế giới. Bài viết trình bày về khái niệm kinh tế chia sẻ, một số mô hình kinh tế chia sẻ nổi bật trên thế giới hiện nay, phân tích những yếu tố tác động đến sự phát triển của kinh tế chia sẻ và một số vấn đề phát sinh trong sự phát triển của loại hình kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ này. Một số đề xuất của bài viết nhằm phát triển cũng như giải quyết những vấn đề phát sinh từ kinh tế chia sẻ bao gồm: đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ; tìm hiểu và phân tích về bản chất của các mô hình kinh tế chia sẻ; thực hiện các ràng buộc về pháp lý đối với chủ thể kinh doanh dựa trên các mô hình kinh tế chia sẻ; nhà nước phải nâng cao năng lực hoạch định, cung cấp bảo trợ xã hội.

 


ĐỖ LÝ HOÀI TÂN

Tạp chí Khoa học xã hội số 5 năm 2018

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​