ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG BỀN VỮNG Ở XÃ LÁNG DÀI, HUYỆN ĐẤT ĐỎ, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU (GIAI ĐOẠN 1990-2013)

07/09/2017

Bài viết làm rõ thực trạng biến đổi khí hậu tác động đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân ở xã Láng Dài, một xã có tiềm năng phát triển nông nghiệp, đang chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu ở huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong giai đoạn 1990-2013. Từ đó, chúng tôi gợi ý một số đề xuất góp phần ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, làm cơ sở để phát triển nông nghiệp bền vững ở xã Láng Dài nói riêng và vùng nông thôn Đông Nam Bộ nói chung.


NGUYỄN CÔNG MẠNH

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​