GIA ĐÌNH, DÒNG HỌ VIỆT NAM THEO DÒNG LỊCH SỬ

06/09/2016

Gia đình và dòng họ là thành tố xã hội được xác lập vào thời công xã nông thôn khi kinh tế gia đình tiểu nông công hữu và vai trò người đàn ông trong xã hội chiếm ưu thế ở Việt Nam, trước khi xuất hiện nhà nước. Từ đó đến nay, gia đình và dòng họ Việt Nam luôn giữ vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, tác động trực tiếp đến chính trị - văn hóa, kinh tế đất nước qua nhiều thời kỳ, đặc biệt trong việc lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc để lại những bài học lịch sử sâu sắc, có giá trị thực tiễn trong đời sống cộng đồng người Việt trong nước và quốc tế hiện nay.


ĐỖ BANG

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​