ẢNH HƯỞNG CỔ NGỮ ẤN ĐỘ VÀ PHẬT GIÁO QUA BIA KÝ CHĂM

06/09/2016

Có 3 nhóm đền chùa quan trọng ở vùng dân tộc Chăm cổ là Mỹ Sơn, Đồng Dương và Po Nagar. Các đền chùa này cùng lúc thờ cả thần Siva, Visnu và Phật Thích Ca, không có sự phân biệt. Các vị vua cũng thực hành chủ nghĩa chiết trung về tín ngưỡng, dung hòa không thiên lệch các vị thần và dân chúng Chăm cũng noi theo gương sáng này của các vị vua. Trên các bia ký Chăm ở những nhóm đền chùa này, Đức Phật được biết đến qua các hồng danh: Jina, Lokanàtha, Sugata, Dàmaresvàra, Abhayada, Sàkya muni, Amitàbha, Vajrapàni, Vairocana, Saddharma, Pramuditalokesvàra… Điều ấy cho thấy, ngay từ xa xưa Phật giáo đã gắn bó với dân tộc Chăm. Đồng thời, chúng ta cũng không nên lẫn lộn tiếng nói và chữ viết đối với hai cổ ngữ Sanskrit và Pali trên các bia ký Chăm. Chúng ta nên phân biệt chữ Phạn hay Phạm với cổ ngữ Sanskrit và Pali.


THÁI VĂN CHẢI

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​