TRUYỀN THÔNG PHÁT TRIỂN CÓ SỰ THAM GIA VÀ HOẠT ĐỘNG THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

04/05/2016

Bài viết giới thiệu các luận điểm lý thuyết về truyền thông phát triển có sự tham gia. Đồng thời, thông qua nguồn dữ liệu sơ cấp từ Đề tài cấp Bộ 2013-2014 Nghiên cứu mô hình truyền thông dựa vào các nhóm công chúng thích ứng biến đổi khí hậu ở ven biển Đồng bằng sông Cửu Long (Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ) và một số dữ liệu thứ cấp, để đánh giá thực trạng biến đổi khí hậu cũng như truyền thông biến đổi khí hậu ở trong vùng, qua đó cho thấy sự cần thiết của mô hình truyền thông phát triển có sự tham gia trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu hiện nay.


NGUYỄN NGỌC DIỄM

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​